Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care trans mite convingerea ta. Pregăteşte-te să te autocitezi la Şcoala de Sabat.

 

„Moartea nu este în ordinea firească a lucrurilor, ea nu a fost în planul lui Dumnezeu, ci este urmarea păcatului. «Plata păcatului este moartea», spune Pavel, «dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru» (Romani 6:23). Iacov este şi el de acord cu aceasta când spune: «Păcatul, odată făptuit, aduce moartea» (Iacov 1:15). Dumnezeu Se bucură să ne dea viaţa – atât viaţa aceasta, de care ne bucurăm acum, cât şi viaţa veşnică, de care ne vom bucura împreună cu El. «Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa» (1 Ioan 5:11,12).” – Millard Erickson, teolog

 

„În final, morţii vor învia, indiferent de conţinutul moral al vieţii lor. Nu va fi o înviere «spirituală» sau în descendenţi, ci una reală şi corporală. Vor avea loc două învieri generale: prima va fi învierea celor neprihăniţi, cu ocazia venirii lui Hristos, iar a doua la sfârşitul mileniului, când vor învia toţi cei care au refuzat harul salvator şi îşi vor lua osânda.” – Ellen White, autoare inspirată

 

„Înainte de revenirea lui Hristos, în cadrul evenimentelor de după încheierea harului, vor învia cei care L-au răstignit pe Isus, iar dintre credincioşi, cei adormiţi în credinţa celor trei solii îngereşti.” – V. Moldovan, autor creştin

 

„Plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu, singurul care are nemurirea, va da viaţă veşnică celor răscumpăraţi. Până în ziua aceea, moartea este o stare de inconştienţă pentru toţi oamenii. Când Se va arăta Domnul Hristos, Viaţa noastră, neprihăniţii înviaţi şi neprihăniţii în viaţă vor fi glorificaţi şi luaţi să întâmpine pe Domnul lor. A Doua Înviere, învierea celor nelegiuiţi, va avea loc după o mie de ani.” – AZŞ cred…


Părerea mea