Totul se sfârşeşte la moarte?

 

Unul dintre cei mai activi oameni în domeniul sănătăţii publice a fost dr. Haven Emerson din New York. El a avut o activitate de pionierat, fiind iniţiatorul multor proiecte de protejare a sănătăţii celor care locuiesc în marile oraşe. Chiar a fost numit „Părintele Sănătăţii Publice”. Dr. Emerson a luptat împotriva folosirii alcoolului, tutunului şi drogurilor. Ca redactor la Listen, i-am luat câteva interviuri şi i-am admirat cunoştinţele şi priceperea. Când a murit, am fost invitat şi eu la înmormântare. A fost o ceremonie impresionantă, la care au participat oameni de frunte din domeniul cercetării medicale şi al vieţii publice. Ce m-a impresionat cel mai mult la această înmormântare a fost totala lipsă de speranţă pentru viitor. Celui dispărut i-au fost aduse elo gii pentru tot ce a făcut, pentru milioanele de oameni care trăiesc mai bine datorită activităţii lui. Dar nimeni nu a vorbit despre viaţa de dincolo şi nu a existat nicio mângâiere pentru familie sau prieteni. Tot ce se spunea era despre trecut. Pentru dr. Emerson, se părea că totul s-a terminat la mormânt. Desigur, oricine ar vrea să ştie ce se întâmplă la moarte. Dar singura sursă de unde putem afla adevărul cu privire la moarte este Dumnezeu, de aceea este important să ştim ce spune Biblia despre acest subiect. Dumnezeu l-a făcut pe om şi ştie ce se întâmplă la moarte şi cum se poate rezolva această problemă.

 

Ce cuvinte sau expresii cunoşti, pe care le foloseşte Biblia, referindu-se la moarte şi la cei care au murit?

 

1 Tesaloniceni 4:14 ”Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.”

 

Apocalipsa 14:13 ”Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: ‘Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!’ – Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

 

Filipeni 1:21 ”Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.”

 

Isaia 57:1,2 Piere cel neprihănit, şi nimănui nu-i pasă; se duc oamenii de bine, şinimeni nu ia aminte că din pricina[a] răutăţii este luat cel neprihănit. El intră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept se odihneşte în culcuşul lui.”

 

2 Timotei 4:8 ”De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”

 

O înmormântare este ceva trist – înseamnă pierderea unei rude sau a unui prieten. Ce spune Biblia despre moarte? (Citeşte textele şi trece pe spaţiile libere cuvintele care lipsesc.) După moarte, mai poate şti omul ce se întâmplă cu familia lui?

 

„De ajung fiii lui la _______ el nu ______nimic; de sunt _____________, habar n-are” (Iov 14:21).

 

„_________lor trece, se _________ în _________ şi în aceeaşi zi le __________ şi __________” (Psalmii 146:4).

 

Apostolul Petru spune că David era încă în mormânt, după câteva sute de ani de la moarte (Faptele apostolilor 2:29).

 

Şi acum se ridică o întrebare. Dacă după înmormântare cei morţi rămân în mormânt, care este starea lor reală? Mai este vreo speranţă pentru viitor? Acestea sunt întrebările la care vom căuta răspuns în Biblie.


Părerea mea