Cum se întâmplă?

 

Avem toate motivele să nu ne temem de această judecată. De fapt, chiar ar trebui să ne bucurăm. De ce? Iată persoanele oficiale care participă la judecată şi procedurile: Judecătorul; Acuzatorul; Acuzaţii; Avocatul apărării; Probele înaintea curţii; Martorii; Acuzaţia; Pledoaria (argumentul) apărării; Sentinţa; Rezultatul, ca urmare a intervenţiei apărării; Rezultatul pentru cei care nu pot fi apăraţi.

 

Cazul meu va ajunge înaintea tribunalului ceresc. „Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu” (Romani 14:10). Fie că vrem sau nu, vom apărea în faţa completului de judecată. Deşi este un lucru foarte serios, nu trebuie să ne temem dacă (şi acest „dacă” este foarte important) ne pregătim mai dinainte.

 

Ioan spune: „V-am scris aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi” (1 Ioan 2:1). Dacă Îl avem pe Isus în inimă, păcatul nu va mai avea putere asupra noastră: „Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit” (vers. 1 u. p.). În curţile din ceruri există un Avocat al apărării, gata să preia cazul nostru.

 

Ce avem noi de făcut? „Să ne apropiem cu deplină _____________ de scaunul harului, ca să căpătăm ______________ şi să găsim _______, pentru ca să fim __________ la vreme de ____________” (Evrei 4:6).

 

Hristos este gata să te reprezinte la judecata finală. Dar trebuie ca, înainte de toate, tu să Îl alegi şi să Îl accepți ca Avocat al tău. Iar prețul pe care trebuie să îl plăteşti este chiar viața ta. Isus Şi-a dat viața pentru tine. Acum, şi tu trebuie să Îi dăruieşti viața ta. Şi cum poți face lucrul acesta? Cunoscându-L pe Isus, comunicând cu El prin rugăciune, lucrând pentru El şi propovăduind Evanghelia, făcând parte din marea Lui familie. Dăruindu-I propria viață lui Isus, nu o vei pierde ci, de fapt, o vei câştiga pentru veşnicie.


Părerea mea