Ce legătură are cu mine?

 

Orice complet de judecată este alcătuit din persoane cu funcţii bine stabilite. Judecătorul este cel care deschide şedinţa şi o prezidează. La tribunalul din ceruri, pre şedintele curţii este Însuşi Dumnezeu Tatăl.

 

Apoi, sunt cele două părţi – acuzarea, care formulează acuzaţii împotriva celui dat în judecată şi încearcă să demonstreze că acuzatul este vinovat de călcarea legii şi deci trebuie pedepsit. De partea cealaltă este apărarea, care încearcă să dovedească nevinovăţia celui acuzat sau pledează pentru îngăduinţă din partea curţii.

 

Înaintea curţii cereşti, Satana ne acuză „pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). El aduce această acuzare fiecărui om, în mod stăruitor şi convingător. El este numit de Biblie „pârâşul fraţilor noştri care zi şi noapte” ne pârăşte „înaintea Dumnezeului nostru” (Apocalipsa 12:10).

 

Isus este Apărătorul nostru. El ştie totul despre fiecare caz şi, pentru că ne iubeşte, vrea să câştigăm acest proces. El nu spune că cei pe care îi apără sunt nevinovaţi şi nu merită să fie pedepsiţi. Dar arată că El a plătit preţul pe care trebuia să-l plătească păcătosul, suferind El Însuşi condamnarea la moarte în locul păcătosului. Pentru că Isus a luat pedeapsa asupra Sa, păcătosul poate fi eliberat.

 

Cazurile aduse în faţa tribunalului ceresc sunt judecate pe baza faptelor. Raportul vieţii fiecărui om există în cărţile cerului. Faptul că numele noastre vor ajunge la judecată ar trebui să ne liniştească, dar şi să ne pună pe gânduri. Fiecare amănunt al vieţii noastre va fi trecut în revistă. „Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău” (Eclesiastul 12:14).


Părerea mea