Iată părerea mea

 

Noi suntem chemaţi să fim un popor evlavios, care gândeşte, simte şi acţionează în armonie cu principiile Cerului. Pentru ca Duhul să refacă în noi caracterul Domnului nostru, trebuie să ne angajăm numai în acele activităţi care vor produce în viaţa noastră puritatea, sănătatea morală şi bucuria manifestate în viaţa Domnului Hristos. Aceasta înseamnă că distracţiile şi plăcerile noastre trebuie să fie la cele mai înalte standarde ale bunului-gust şi ale frumuseţii creştine.

 

Dumnezeu S-a îngrijit de primele haine ale lui Adam şi ale Evei şi El ştie că avem nevoie astăzi de haine corespunzătoare (Matei 6:25-33). Noi trebuie să ne bazăm alegerea hainelor pe principiile simplităţii şi decenţei; ele să fie practice, sănătoase şi atractive.

 

Tu ce părere ai?


Părerea mea