Ce legătură are cu mine?

 

Uneori, căsnicia ajunge în impas. În multe cazuri, ceea ce la nuntă părea că va fi doar fericire se întoarce pe dos.

 

Isus a spus foarte clar că întotdeauna trebuie să se facă tot posibilul pentru ca să nu se ajungă la despărţire. Isus privea căsătoria ca pe un legământ făcut pe viaţă, nu ca pe ceva trecător, o experienţă ce poate fi întreruptă, dacă lucrurile nu merg chiar aşa cum s-a crezut la început. Când a comparat relaţia soţ-soţie cu legătura dintre El şi biserică, Isus S-a referit la o relaţie permanentă, nu la ceva temporar. Iată de ce ar trebui ca tinerii să se gândească mult înainte de a se căsători şi să se asigure că este bine ce fac.

 

Problemele care pot apărea într-o căsnicie şi într-o familie nu sunt niciodată de netrecut. (Isus) „poate să mântuiască [să salveze] în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25). Situaţiile nefericite care pot apărea într-o familie Îi oferă lui Dumnezeu ocazia să-Şi arate iubirea mântuitoare, bunăvoinţa de a ierta, îndelunga răbdare şi ajutorul pentru cei care au nevoie să se elibereze de vinovăţie, mânie, teamă şi ură – sentimente care apar atât de des în astfel de împrejurări. Familiile nefericite au nevoie de un medicament ceresc, cu care să trateze rădăcinile şi cauzele răului. Avem nevoie de prezenţa şi puterea lui Isus în inimile şi familiile noastre. Singura rezolvare este schimbarea vieţii, nu a partenerului de viaţă.

 

Când apar necazuri în familie, este nevoie de răbdare.

 

De unde?  ________ (Romani 15:15): ”Totuşi, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu”

 

Cine este cel mai mare exemplu în ce priveşte răbdarea? __________ (2 Tesaloniceni 3:5): ”Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!”

 

Cine ne ajută să ne dezvoltăm răbdarea? __________ (Galateni 5:22): ”Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,”


Părerea mea