Cum se întâmplă?

 

Într-una dintre călătoriile Sale, Pavel a trecut prin bisericile din Macedonia, ai căror membri erau, în cea mai mare parte, oameni săraci. Cu toate acestea, l-au rugat să primească darurile lor, ca ajutor pentru bisericile din alte locuri. Pavel a încercat să-i convingă să renunţe şi să păstreze pentru ei puţinul pe care-l aveau. Dar ei au insistat să-i ajute pe alţii. Scriind despre aceasta, Pavel spune: „S-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului” (2 Corinteni 8:5). Au făcut lucrul acesta pentru că Isus Se dăduse pe Sine pentru ei. Pentru că El Se oferise pe Sine, cel mai mare dar, şi ei au vrut să facă acelaşi lucru.

 

Credincioşia în dărnicie este o mare binecuvântare pentru noi, pentru că ne fereşte de egoism şi de zgârcenie.

 

Ea ne ajută să înţelegem mai bine iubirea lui Dumnezeu, arătată în faptul că L-a dat pe Fiul Său, Isus, pentru noi.

 

Deci planul lui Dumnezeu ca noi să susţinem biserica şi pe cei în nevoi nu este de folos doar bisericii şi săracilor, ci ne este de folos şi nouă, ajutându-ne să fim buni ispravnici pentru Dumnezeu.

 

Când ne aducem darurile înaintea Domnului, ar trebui să ne gândim la tot ce ne dă El.

 

Uneşte, printr-o linie, textul cu darul la care se referă.

 

Sănătate                          Matei 6:25,26 

 

Odihnă                             Matei 5:45

 

Ploaie                               Filipeni 2:27

 

Toate lucrurile               Proverbele 3:24

 

Hrană                               Deuteronomul 12:10

 

Somn                                1 Timotei 6:17

 

Matei 6:25,26  ”De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?”

 

Matei 5:45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.”

 

Filipeni 2:27 ”Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare.”

 

Proverbele 3:24 Când te vei culca, vei fi fără teamă şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.”

 

Deuteronomul 12:10 ”Dar veţi trece Iordanul şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul, Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care vă înconjoară, şi veţi locui fără frică.”

 

1 Timotei 6:17 ”Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele.”

 

 


Părerea mea