Ce importanţă are pentru mine?

 

Nimic din lume nu este alcătuit din mai multe componente, care să funcţioneze atât de armonios, într-o atât de strânsă interdependenţă, cum este corpul omenesc. În multe locuri din Biblie, corpul este folosit ca simbol pentru unitatea bisericii, considerată „trupul lui Hristos”. „După cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora” (în altă traducere, „avem nevoie unii de alţii”) – Romani 12:4,5.

 

Biblia arată clar că părţile corpului nu sunt la fel, ci foarte diferite, dar rostul final este acelaşi – binele corpului întreg. Altfel spus, nu toţi suntem „ochi”, „mâini” sau „picioare”. Dar toate acestea sunt necesare şi nimeni nu îi poate spune altuia: „Nu am nevoie de tine”. Pavel chiar spune că unele părţi ale trupului „par vrednice de mai puţină cinste”, dar „Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste; pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el” (1 Corinteni 12:23-26).

 

Cât de adevărat este lucrul acesta! Dacă ne fracturăm un os, tot corpul suferă; dacă ne doare stomacul, ne simţim slăbiţi. Pe de altă parte, dacă suntem lăudaţi pentru munca pe care am făcut-o, ne simţim foarte bine. Participă la această stare de „bine” şi capul, şi stomacul. La fel este şi cu biserica. Fiecare simte durerea celuilalt, dar şi bucuria.

 

De ce este nevoie pentru păstrarea sănătăţii corporale?


Părerea mea