Ce importanţă are pentru mine?

 

Este Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea biserica rămăşiţei? Ce spune Biblia?

 

Profeţia biblică spune că Dumnezeu va avea un popor special – rămăşiţa care va pregăti lumea pentru a doua venire a lui Isus. Cum poate fi recunoscută rămăşiţa?

 

Cu puţin înainte de revenirea lui Isus, întreita solie din Apocalipsa 14:6-12 este dusă lumii întregi. Aceasta înseamnă recunoaşterea şi proclamarea „poruncilor lui Dumnezeu” (vers. 12), inclusiv a poruncii a patra, care este o aducere aminte a creaţiei. Adventiştii sunt cei care subliniază importanţa întreitei solii îngereşti şi a păzirii tuturor poruncilor.

 

Profeţia din Daniel, capitolul 7, vorbeşte despre o perioadă de 1.260 de zile, care ne conduce la anul 1798. La scurt timp după această dată, când solia revenirii în curând a lui Isus a început să fie auzită, Dumnezeu a ridicat Biserica Adventistă.

 

Rămăşiţa va păzi poruncile lui Dumnezeu, deci şi pe a patra, şi va avea „mărturia lui Isus” (Apocalipsa 12:17). Ce este această „mărturie”? Apocalipsa 19:10 o numeşte „Spiritul profeţiei” şi se referă la soliile speciale ale lui Dumnezeu, transmise prin profeţi. O caracteristică a Bisericii Adventiste este darul profetic, manifestat prin scrierile lui Ellen White. Deci această biserică îndeplineşte condiţiile.


Părerea mea