Ce încearcă ei să spună?

Oameni diferiţi, opinii diferite. Unele dintre citatele de mai jos sunt concepţiile unor adevăraţi cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu; altele nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea Dumnezeu spune…, scrie o frază care să conţină convingerea ta. Fii pregătit să o citeşti la Şcoala de Sabat.

„Adventiştii de ziua a şaptea nu susţin că ei ar fi singurii credincioşi sinceri de pe pământ. Ei cred că formează biserica vizibilă a lui Hristos, dar totodată cred că Dumnezeu mai are şi alte oi pe care le recunoaşte ca aparţinând de poporul Său, suflete sincere cărora li se adresează solia din Apocalipsa 18:4.” – Vilhelm Moldovan, teolog

„Chiar şi între păgâni sunt unii care s-au închinat lui Dumnezeu fără să-şi dea seama, persoane cărora lumina nu le-a fost niciodată adusă prin unelte omeneşti, dar tot nu vor pieri. Deşi n-au cunoscut Legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit glasul Lui vorbindu-le prin natură şi au făcut lucrurile cerute de Lege. Faptele lor dau dovadă că Duhul Sfânt a atins inimile lor şi ei sunt recunoscuţi ca fii ai lui Dumnezeu.” – Ellen White, autoare inspirată

„Rămăşiţa poporului lui Dumnezeu este caracterizată printr-o credinţă asemănătoare aceleia pe care a avut-o Isus. Ea reflectă încrederea nezdruncinată a lui Isus în Dumnezeu şi în autoritatea Scripturilor. Credinţa adevărată în Isus dă rămăşiţei sarcina de a urma exemplul Său: «Cine zice că rămâne în El, spunea Ioan, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus» (1 Ioan 2:6) – păzind poruncile Tatălui Său.” – ”Adventiștii de Ziua a Şaptea cred…”


Părerea mea