Cum se întâmplă?

 

Creştinii nu se tem de moarte pentru că ştiu că va fi urmată de înviere. Lucrul acesta este valabil şi cu privire la botez. În Romani 6:4, Pavel spune: „Noi deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi cu El”. Când moare cineva, este îngropat, adică eliminat cu totul, îndepărtat dintre cei vii. Botezul este îngroparea omului vechi, simbolizată prin scufundarea în (de fapt sub) apă.

 

Al treilea simbol – ridicarea din apă – arată spre înviere, învierea la o viaţă nouă. Pavel continuă: „… pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” – vers. 4.

 

Deci, prin botez, ne arătăm credinţa în moartea, îngroparea şi învierea lui Isus pentru noi. Botezul este o ceremonie sfântă, ceva cu totul deosebit în viaţa oricărui creştin, prin care el declară înaintea tuturor că, începând din acea clipă, Îi aparţine Tatălui, într-un mod cu totul deosebit.

 

Când un om se hotărăşte să I se predea cu totul lui Dumnezeu, când înţelege pe deplin şi acceptă învăţătura biblică a bisericii, poate fi botezat. Desigur, este bine să te sfătuieşti cu părinţii, profesorii şi pastorul. Dar hotărârea finală îţi aparţine şi este luată la îndemnul Duhului Sfânt.

 

Citeşte Romani 6:1-6 ca să descoperi însemnătatea botezului:

1 Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul?Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.


Părerea mea