Ce legătură are cu mine?

 

Uşile sunt niște lucruri foarte importante. De ce? Oriîncotro ne-am duce, dăm de uși. O ușă închisă ne împiedică să ajungem unde ne-am propus. O ușă deschisă ne îmbie să mergem înainte.

 

Și biserica are o „ușă”, o cale pe care putem intra în ea, devenind membri ai bisericii care este trupul lui Hristos și bucurându-ne de toate privilegiile și activitățile ei. „Ușa” aceasta este botezul. Cei care se botează sunt primiți apoi prin vot, ca membri cu drepturi depline în comunitate.

 

În Ziua Cincizecimii, după predica lui Petru, au fost botezați trei mii de oameni, care au început o viață nouă, de slujire. Botezul a fost pentru ei „ușa” de intrare în biserică. Biblia spune:

„Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni” (Faptele 2:42).

 

Saul a fost convertit pe drumul spre Damasc și, peste trei zile, a fost botezat și a devenit membru al bisericii pe care o persecutase până atunci cu atâta înverșunare (Faptele 9:18,19). După ce Saul a devenit Pavel, îndrăznețul misionar al lumii din vremea sa, a întemeiat biserici în diferitele locuri pe unde a mers. „Ușa” bisericii – botezul – era deschisă pentru toți cei care primeau solia lui. De exemplu, în Filipi, i-a botezat pe Lidia și pe cei din familia ei (Faptele 16:15). În locul acela, mulți se împotriveau predicării lui Pavel și au făcut așa încât Pavel și cel ce era cu el să fie aruncați în închisoare. Dar Dumnezeu i-a eliberat printr-un cutremur de pământ. Paznicul închisorii a fost atât de impresionat, încât, chiar în noaptea aceea, au fost botezați el și familia lui și au devenit astfel membri ai comunității din Filipi (vers. 33).


Părerea mea