Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiți, opinii diferite. Unele dintre citatele de mai jos sunt concepțiile unor adevărați cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu; altele nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmații la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său?

După ce vei parcurge textele din secțiunea Dumnezeu spune…, scrie o frază care să conțină convingerea ta. Fii pregătit să o citești la Școala de Sabat.

 

„Verbul grec folosit în Noul Testament pentru actul botezului este baptizo, ceea ce înseamnă: „a cufunda”, „a afunda în apă”, „a scufunda”, „a acoperi cu ceva lichid”. Este singurul mod de a boteza în Noul Testament practicat de Hristos și de biserica apostolică. Botezul, prin semnificația lui intrinsecă, reînvie întotdeauna adevărul că Evanghelia își are rădăcinile în moartea, ispășirea și învierea Domnului Hristos.” – Vilhelm Moldovan, teolog

 

„Isus n-a primit botezul ca o mărturisire a vinovăției Sale. El S-a făcut una cu păcătoșii, mergând pe calea pe care trebuie să mergem noi și făcând lucrul pe care trebuie să-l facem noi. Hristos a făcut botezul ca intrare în Împărăția Sa spirituală. Persoanele Dumnezeirii sunt prezente la fiecare botez ca să-i primească pe cei care L-au primit pe Hristos în templul sufletului lor. Acești candidați au intrat în familia lui Dumnezeu și numele lor sunt înscrise în Cartea vieții.” – Ellen G. White, autoare inspirată.

 

„Persoanele pot fi botezate dacă: (1) sunt destul de mature încât să înțeleagă însemnătatea botezului, (2) s-au predat lui Hristos și sunt convertite, (3) înțeleg principiile fundamentale ale creștinismului și (4) înțeleg importanța calității de membru.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred…”


Părerea mea