Iată părerea mea

 

Filip era un membru activ al bisericii și lucra în Samaria. Lucrarea sa era încununată de succes, dar, deodată, Domnul i-a spus printr-un înger să lase totul și să plece. Trebuia să meargă pe un drum pustiu. Deși absurd, el n-a stat să aștepte explicația, ci a pornit, convins că Dumnezeu știe ce face. Călăuzit de Duhul Sfânt, Filip l-a întâlnit pe marele vistiernic al Etiopiei, un înalt demnitar al împărătesei Candace. Fusese la Ierusalim și acum se întorcea acasă.

 

Filip i-a vorbit acestui om despre profețiile care arătau că Isus trebuia să vină în lume ca să-i scape pe păcătoși de la moarte. El i-a arătat că profeția fusese împlinită prin moartea, învierea și înălțarea lui Isus la cer. Demnitarul a fost profund impresionat. Dorea să fie și el mântuit prin Isus și, pentru că treceau pe lângă o apă, l-a întrebat pe Filip de ce n-ar putea fi botezat și el.

 

Citește în Faptele 8:26-40 și redă în cuvintele tale ce i-a răspuns Filip.

26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, și i-a zis: „Scoală-te, și du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, și care este pustiu.”

27  Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un Etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor, și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine,

28  se întorcea de acolo, și ședea în carul lui, și citea pe proorocul Isaia.

29  Duhul a zis lui Filip: „Du-te, și ajunge carul acesta!”

30  Filip a alergat, și a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?”

31  Famenul a răspuns: „Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Și a rugat pe Filip să se suie în car, și să șadă împreună cu el.

32  Locul din Scriptură, pe care-l citea, era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; și, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu Și-a deschis gura;

33  în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viața I-a fost luată de pe pământ.”

34  Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbește proorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”

35  Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, și i-a propovăduit pe Isus.

36  Pe cînd își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”

37  Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

38  A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, și Filip a botezat pe famen.

39  Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie,

40  Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea. Și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea.

 

Cum subliniază Biblia modul în care trebuie făcut botezul (vers. 38,39)?

 

Ai participat vreodată la un botez? Ce simțăminte te-au încercat când ai văzut un om intrând și ieșind din apa botezului?


Părerea mea