[luni, 20 februarie]

SECŢIUNEA III


Mulţi tineri refuză, pentru un motiv sau altul, să îşi predea viaţa lui Dumnezeu. Una dintre cele mai comune obiecţii pentru a deveni creştin este: „Nu vreau.”

Face acest lucru ca situaţia lor să fie disperată? Cere oare Dumnezeu ca măcar să îşi dorească să ducă o viaţă mai bună?

Nu, cel puţin nu la început. Cei răi nu pot produce dorinţa pentru o viaţă mai bună. Ei nu vor căuta în mod natural să-L urmeze pe Domnul. Ei sunt mulţumiţi să fie răi şi ignoranţi.

Romani 3:11
„Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.”

Şi cum ajunge Dumnezeu la o astfel de persoană? Cum te poate schimba Dumnezeu dacă nu ai interes pentru El? Dumnezeu dă oamenilor darul pocăinţei. De aceea Tatăl L-a trimis pe Isus să ne fie Salvator.

Faptele 5:31
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.”

Poate deja te aştepţi la următoarea întrebare logică. De ce Dumnezeu nu dă darul pocăinţei tuturor? Dacă poate da pocăinţa cuiva care nu Îl caută, de ce nu o dă tuturor?

Răspunsul ar putea să te surprindă. Se găseşte în modul prin care Dumnezeu dă pocăinţa.

Gândeşte-te puţin. Ce s-ar întâmpla dacă un fermier şi-ar ara câmpul, dar ar neglija plantarea seminţelor? Imaginează-ţi că fermierul este un om religios şi îngenunchează pe câmpul acela în fiecare dimineaţă şi se roagă pentru o bună recoltă. Va avea o producţie bună?

Va secera ce a semănat. Dumnezeu poate da darul unei recolte bogate, dar Dumnezeu are un sistem al Său de a dărui. El cooperează cu munca noastră şi o binecuvântează.

La fel, Dumnezeu ne-a arătat dragostea Sa într-un mod care ne invită la cooperare. Partea Sa este aceea de a ne iubi şi de a demonstra acea dragoste. Partea noastră este aceea de a ne gândi la mila Sa până când ea ne va supune inima şi ne vom întoarce de la păcat.

Romani 2:4
„Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă.”

Dar acest lucru se întâmplă dacă alegem să apreciem bunătatea Sa plină de milă. Dacă, pe de altă parte, neglijăm să medităm la dragostea lui Dumnezeu dacă ne menţinem firea noastră critică şi aspră, dacă alegem să ţinem duşmănie sau să-i tratăm rău pe ceilalţi, aşa cum credem că ei merită, atunci dispreţuim mila lui Dumnezeu. Şi astfel, darul pocăinţei este împiedicat să acţioneze în inimile noastre.

Romani 2:3-5
„Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu.”

Dar cum cooperăm cu Dumnezeul milei? Atunci când o împărtăşim, adică atunci când suntem miloşi cu alţii. Astfel ajungem să apreciem mila lui Dumnezeu şi să fim schimbaţi de ea. Pe scurt:

Proverbele 11:17
„Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui.”

Matei 5:7
„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!”

ÎNTREBĂRI DE REFLECŢIE

Secţiunea I

  1. Revezi citatul din Sermons and Talks şi apoi scrie în cuvintele tale simple explicaţia pentru ce înseamnă a fi convertit – a avea o inimă nouă. _____

  1. Ce foloseşte Dumnezeu pentru a ne schimba? (vezi Ioan 17:17)_____

  1. Dar care sunt unele lucruri de care nu Se foloseşte Dumnezeu pentru a ne schimba?_ ___

Secţiunea II

  1. Ce fel de adevăr ne schimbă în modul cel mai eficient?_ _____

  1. Cum alege Dumnezeu să ne reveleze adevărul despre caracterul Său?_____

  1. De ce a ales Dumnezeu să ne descopere dragostea Sa în singurul mod posibil, chiar dacă nu era o cale uşoară?_____

  1. Gândeşte-te la câteva căi practice prin care să petreci mai mult timp reflectând la dragostea minunată a lui Dumnezeu pentru tine._ ____
Secţiunea III

  1. Cum poate Dumnezeu să dea cuiva darul pocăinţei?_ ____

  1. Cum poţi coopera cu Dumnezeul milei? Cum poți fi milos cu alţii?_ _____