[duminică, 19 februarie]

SECŢIUNEA II


Nu tot ce este adevărat are aceeaşi putere. Este adevărat că sarea are gust sărat. Dar acest adevăr nu te influenţează. Este adevărat că aurul are densitate mai mare decât fierul. Chiar acest fapt poate să te ajute să descoperi o înşelăciune a vreunui hoţ, dar pe hoţ nu-l va schimba acest adevăr.

Cu siguranţă, când Isus Se ruga ca noi să fim sfinţiţi prin „adevăr”, El avea în minte un anumit tip de adevăr. Acel tip de adevăr avea putere. Isus îl menţionase mai devreme în aceeaşi rugăciune pe care am văzut-o în secţiunea 1.

Ioan 17:3
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”

Cunoaşterea adevărului despre caracterul lui Dumnezeu ne schimbă. Văzând dragostea Sa, este trezită dragostea în sufletele noastre.

1 Ioan 4:19
„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.”

Cum ajungem să percepem o asemenea dragoste? Cum o aflăm, ca să putem fi transformaţi de ea?

Romani 5:8
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Sharon făcuse mult rău anumitor persoane. Când a fost copil, ea a permis ca alt copil mai mic să fie pedepsit din cauza faptelor ei. Sharon îi privea pe părinţii băieţelului cum îl puneau să-şi mărturisească vina. Ei nu ştiau că el e nevinovat. Erau atât de insistenţi, încât băieţelul a „recunoscut” cu lacrimi în ochi. Sharon își aminteşte perfect cât de vinovată s-a simţit!

După mulţi ani, când Sharon a mărturisit în sfârşit, amândoi erau deja în vârstă. Omul a iertat-o pe Sharon. De fapt, nici nu îşi mai amintea incidentul. Era prea mic.

Însăşi fapta ei, ceea ce îi făcuse acelui copil, a fost pentru Sharon pedeapsa ei. Isus, din contră, a suportat pedeapsa pentru noi. El nu a aşteptat ca noi să-I cerem îndurare. El nu a așteptat ca noi să-L iubim. Pe când noi Îi eram dușmani, El Și-a arătat dragostea față de noi, deși noi Îl disprețuiam.

Romani 5:10
„Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.”

Probabil că ştiai acest lucru dinainte de a citi această lecţie. Ştii deja că Isus a murit pentru păcatele tale înainte ca tu să te naşti. Am spus că acest adevăr are puterea de a schimba viaţa. Dar de ce mulţi care ştiu acest adevăr rămân sclavi ai păcatului?

Răspunsul este profund şi foarte practic: Adevărul schimbă doar dacă ne captează atenţia. Aceasta este ceea ce Isus a intenţionat să zică în următorul text:

Ioan 12:32,33
„«Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.» Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară.”

Domnul Isus Hristos a ales să-Și dea viaţa pentru noi, ca astfel să ne conducă minţile să gândim la iubirea Lui. Aşa schimbă El oamenii. În următoarea secţiune vom studia un element preţios şi puternic al dragostei Lui, care este mila Sa.