[sâmbătă, 18 februarie] Sfințirea prin iubirea pentru Isus

SECŢIUNEA I


În această săptămână vom studia cum schimbă Evanghelia un om. Când punem o întrebare de tipul „cum”, trebuie să fim atenţi. Dacă am întreba: „Cum devine o omidă fluture?”, răspunsul ar putea fi o propoziţie sau ar putea să se extindă pe o sută de pagini.

Am putea răspunde: „Se transformă în pupă şi apoi se schimbă în interiorul crisalidei înainte de a ieşi afară.”

Sau am putea să descriem o mie de reacţii chimice care au loc în interiorul crisalidei, descriind procesele şi caracteristicile compuşilor chimici. Şi este doar începutul explicaţiilor despre „cum” are loc schimbarea. Într-un fel, răspunsul se situează dincolo de capacitatea noastră de înţelegere. În mod similar, întrebăm: „Cum se poate schimba un om?” Am putea răspunde pe scurt: „Schimbarea are loc prin Duhul Sfânt.”

Pe de altă parte, am putea investiga detaliile până la limita complexităţii, dincolo de care nu putem trece.

Dumnezeu vrea ca puterea Sa transformatoare să vină în această ocazie în adunare. Sunt unii care vin la întâlniri și stau jos tot timpul, fac câteva mărturisiri formale, apoi merg acasă şi se poartă [tot la fel] ca înainte, sau chiar mai rău. De ce? Pentru că nu au o inimă nouă. Ce este o inimă nouă? Este o minte nouă. Ce este mintea?

Este voinţa. Unde este voinţa ta? Este fie de partea lui Satana, fie de partea lui Hristos. Depinde de tine. Vei pune astăzi voinţa ta de partea lui Hristos? Astfel vei avea o inimă, o minte şi o voinţă noi. „Vă voi da o inimă nouă.” Atunci să începem chiar de aici. Convertirea este simplă, foarte simplă. Să începem din acest punct să intrăm în Împărăţia cerurilor. Cum? Ca un copilaş. Nu poate fi mai simplu. Poţi cunoaşte toate tainele naşterii din nou şi totuşi să nu poţi face pe cineva (sau chiar pe tine însuţi) să o înţeleagă. Cea mai bună cale pentru tine este să-I încredinţezi mintea lui Isus Hristos. – „Sermons and Talks”, vol. 1, p. 210

Acesta este răspunsul scurt. Când Îi dai voinţa lui Isus şi Îl laşi pe El să o schimbe, eşti schimbat.

Un alt răspuns scurt se găseşte în rugăciunea pe care Hristos o adresează Tatălui Său.

Ioan 17:17
„Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

Ceea ce este evident la cei mai mulţi oameni este că adevărul nu sfinţeşte pe oricine. Satana cunoaşte mult adevăr şi acest lucru este în defavoarea adevărului. Există poate unele persoane în biserica ta care au mai multe cunoştinţe biblice decât tine, dar sunt răi şi aspri. Uneori chiar liderii religioşi sunt descoperiţi ca fiind necinstiţi şi imorali.

Aşadar, cum este posibil ca unii oameni să fie sfinţiţi de adevăr, iar alţii, nu? Acesta va fi subiectul din următoarea secţiune.