[joi, 26 ianuarie]

ÎNTREBĂRI DE REFLECŢIE

  1. De ce i-a inspirat Dumnezeu pe oameni să scrie istoriile din Biblie? Romani 15:4_______

  1. Enumeră trei lecţii importante pe care ar trebui să le învăţăm din marele exemplu de credinţă al lui Avraam.  1. Ce ar trebui să faci cu ideile, planurile şi prietenii dragi ţie la care însă Dumnezeu doreşte să renunţi?


  1. Cum ne ajută credinţa să ascultăm de cerinţele lui Dumnezeu, oricât de tranşante şi de dificile ar fi?

  1. Termină fraza: „Dumnezeu nu cere de la om nimic din…”_______

  1. Ce a învăţat Avraam din teribila sa experienţă?_ ____

  1. Ce putem învăţa despre caracterul lui Dumnezeu din experienţa lui Avraam?


  1. Analizează istoria sacrificiului lui Isaac, comparând-o cu cea a Fiului lui Dumnezeu. Există asemănări? Dar deosebiri?


  1. Care este dovada cea mai mare a faptului că Dumnezeu ne iubeşte? Romani 8:32