[luni, 23 ianuarie]

SECŢIUNEA III


Am învăţat multe despre credinţa lui Avraam. Am aflat că păstra în minte două idei: Cuvântul lui Dumnezeu este şi creativ, şi dătător de viaţă. Am aflat că Avraam nu s-a gândit la slăbiciunea sa sau la întâmplările din trecut, din moment ce a avut o făgăduinţă de la Dumnezeu.

Am aflat despre Avraam că avea o credinţă mare, la fel ca sutaşul şi femeia cananeancă. Mai avem încă ceva de învăţat. Ştiai că Biblia vorbeşte despre o mentalitate a credinţei? Mentalitatea credinţei este a rosti ceea ce crezi. Şi noi toţi ar trebui să avem mentalitatea credinţei.

2 Corinteni 4:13
„Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de aceea am vorbit!» şi noi credem, şi de aceea vorbim.”

Aici întâlnim un verset biblic foarte practic! Mai jos avem câteva exemple despre cum să practicăm mentalitatea credinţei folosind două făgăduinţe:

Matei 28:20
„Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Romani 8:28
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”

Să ne exercităm credinţa în locul necredinţei

Exemplul nr. 1: Tu crezi că Isus este cu tine până la sfârşit pentru că El a spus aşa în Matei 28:20. Când eşti ispitit să te simţi descurajat, dacă spui: „Salvatorul meu este cu mine, nu mă voi descuraja”, aceasta este mentalitatea credinţei. Spui ceea ce crezi. Şi dacă te plângi şi te tângui ca şi cum Dumnezeu nu-ţi poartă de grijă, vorbeşti cu necredinţă.

Exemplul nr. 2: Crezi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că El a spus aşa în Romani 8:28. Când se întâmplă ceva care pare să fie rău, dacă zici: „Nu ştiu cum, dar sunt sigur că Dumnezeu va folosi această tragedie pentru binele meu”, aceasta este mentalitatea credinţei. Dar dacă spui: „Oh, de ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple asta? Nu-mi vine să cred că m-a lăsat să experimentez aşa ceva!”, tu exprimi astfel mentalitatea necredinţei.

Şi nu uita, necredinţa blochează puterea lui Dumnezeu de a acţiona.

Avraam avea mentalitatea credinţei. El a dat slavă lui Dumnezeu pentru făgăduinţa de a avea un fiu, chiar dacă nu se simţea în stare să-l aibă.

Romani 4:20
„El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu.”

Tu Îi dai slavă lui Dumnezeu atunci când nu te simţi în stare să o faci? Şi dacă descoperi în tine un amestec de credinţă şi necredinţă? Am o veste bună pentru astfel de persoane. Dacă vei vorbi în acord cu partea din tine care crede şi Îi vei cere lui Dumnezeu să aibă grijă de partea care nu crede, Dumnezeu va asculta rugăciunea.

Marcu 9:24
„Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: «Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!»”

Citeşte următorul comentariu inspirat făcut pe marginea acestui pasaj biblic. Este una dintre cele mai încurajatoare declaraţii pe care le vei găsi vreodată. Într-adevăr, Dumnezeu răsplăteşte mentalitatea credinţei chiar şi atunci când o găseşte la cineva care se luptă cu îndoiala.

„Dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne!” Câte suflete apăsate de păcat au înălțat această rugăciune! Şi tuturor, Mântuitorul milostiv le răspunde: „Dacă poţi… totul este cu putinţă celui care crede.” Credinţa este aceea care ne pune în legătură cu cerul şi ne dă puteri pentru a ne lupta cu forţele întunericului. În Hristos, Dumnezeu i-a asigurat omului mijloacele pentru a birui orice trăsătură păcătoasă şi a rezista oricărei ispite, oricât de puternică ar fi. Dar mulţi simt că le lipseşte credinţa şi, din cauza aceasta, stau departe de Hristos. Faceţi ca aceştia, în deznădejdea şi necredinţa lor, să se predea harului Mântuitorului lor milostiv. Să nu privească la ei, ci la Hristos. Acela care i-a vindecat pe bolnavi şi a scos demoni când umbla printre oameni este acelaşi Mântuitor puternic şi astăzi. Credinţa vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Însuşiţi-vă făgăduinţa Sa: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). Aruncaţi-vă la picioarele Sale şi strigaţi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” Niciodată nu vei pieri dacă faci astfel, niciodată! – „Viaţa lui Iisus”, pp. 369, 370

De ce să nu mergi la Isus chiar acum şi să Îl rogi să-ţi dea ajutorul de care ai nevoie? Dezvoltare: „Luaţi cuvântul lui Hristos ca siguranţă. Nu v-a invitat El să veniţi la El? Nu vă îngăduiţi niciodată să vorbiţi într-un mod deznădăjduit, descurajat. Dacă faceţi astfel, veţi pierde mult. Privind la aparenţe şi plângându-vă atunci când se ivesc greutăţi şi tensiuni, daţi dovadă de o credinţă slabă, bolnăvicioasă. Vorbiţi şi acţionaţi ca şi când credinţa voastră ar fi invincibilă. Domnul are resurse îmbelşugate; a Lui este lumea. Priviţi spre ceruri prin credinţă. Priviţi spre El, care are lumină, putere şi eficienţă.” – „Evanghelizarea prin literatură”, p. 115

ÎNTREBĂRI DE REFLECŢIE

Secţiunea I

  1. Cunoşti vreun creştin care are o rudă ca Terah – unul care nu-L urmează pe Dumnezeu? Poate eşti chiar tu acel creştin! Cum ai putea tu sau acea persoană să devii un model de trăire creştină, ca Avraam?__

  1. De ce Biblia deţine atâtea informaţii şi despre vieţile altor oameni în afară de Isus? Ce concluzii eronate am putea trage dacă nu am avea la îndemână relatările unor oameni imperfecţi ca Avraam?

  1. Avraam nu a ţinut cont de vârsta lui înaintată când a ales să creadă făgăduinţa lui Dumnezeu că va avea un fiu. Care sunt acele lucruri din viaţa ta la care nu ar trebui să te mai gândeşti dacă ar fi să Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt?_ ______
    Secţiunea II
  2. Gândeşte-te când te-ai împiedicat ultima oară de o făgăduinţă. Când se va întâmpla o situaţie asemănătoare, cum ai putea să acţionezi mai bine?________

Secţiunea III

  1. Lecţia aceasta ne dă două exemple practice despre cum ne putem încrede în făgăduinţele lui Dumnezeu.
    Să facem acelaşi lucru cu alte două pasaje biblice. 2 Corinteni 12:9 este unul dintre ele, iar pe celălalt îl poţi alege tu. Cum ai putea să vorbeşti şi să te rogi în aşa fel încât să potriveşti credinţa ta cu aceste făgăduinţe?


  1. Scrie pe o foaie de hârtie, în cuvintele tale, paragraful din „Evanghelizarea prin literatură”.