[luni, 16 ianuarie]

SECŢIUNEA III


Ţi-ai dat seama de ce pentru Avraam era mai greu să creadă în înviere decât pentru tine? Cine a fost înviat primul? Ştiai că a fost Moise? Aflăm aceasta din Romani 5 şi din cartea lui Iuda.

Atunci când trăia Avraam, nu avusese loc nicio înviere în întreaga istorie a universului. Toţi cei care muriseră rămăseseră… morţi.

Nu circulau povestiri despre oameni care să fi înviat. Nu existau versete biblice despre înviere. Nici măcar nu exista Biblia.

Cu toate acestea, Avraam a crezut că Dumnezeu poate învia pe cineva din morţi. Cum şi-o fi dat seama? Era logic. Dacă îţi place logica, gândeşte-te astfel:

Dumnezeu a promis că Isaac va fi tatăl unei mari naţiuni. Apoi Dumnezeu porunceşte ca el să fie sacrificat. Înţelegi de ce Avraam a crezut că Dumnezeu o să-i învie băiatul?

Evrei 11:17-19
„Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! El, căruia i se spusese: «În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!» Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.”

Deci care sunt cele două lucruri despre Dumnezeu pe care Avraam le-a avut în minte? Îţi mai aminteşti?
• Dumnezeu poate învia morţii.
• Dumnezeu vorbeşte despre lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi, iar apoi ele sunt aduse la existenţă.

Ambele sunt legate de imaginea Cuvântului lui Dumnezeu din Isaia 55. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Putem să ne încredem în el ca să nu cădem. Într-un anumit fel, putem spune că este viu.

1 Petru 1:23
„Cuvântul lui Dumnezeu… este viu şi… rămâne în veac.”

Evrei 4:12
„Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător.”

Acum suntem gata să privim la al doilea lucru pe care îl putem învăţa din credinţa lui Avraam. Avraam a crezut atunci când perspectiva era fără speranţă. Când totul părea să zică: „Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi crezut”, atunci Avraam a crezut. Şi de aceea el a devenit tatăl multor oameni.

Romani 4:18
„Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut şi, astfel, a ajuns tatăl multor neamuri.”

Ai cunoscut vreodată pe cineva care avea o speranţă deşartă? Era odată o femeie care spera ca, prin hrana foarte scumpă pe care o consuma, să se vindece de cancer. S-a sprijinit cu totul pe această speranţă. A prins curaj din această speranţă. Dar speranţa aceasta era în van. Nu este bine deloc să te bazezi pe o speranţă falsă.

Speranţa lui Avraam însă nu era falsă. De ce a sperat când totul părea fără speranţă?

Romani 4:18
„Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut…, după cum i se spusese: «Aşa va fi sămânţa ta.»”

Avraam a crezut pentru că Dumnezeu i-a zis aşa. Şi, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu are putere, era suficient. Dacă era nevoie, Dumnezeu l-ar fi înviat pe Isaac. Această încredere în puterea nelimitată a Cuvântului lui Dumnezeu ne reaminteşte de sutaş, despre care deja am învăţat. Aceasta este credinţa. Aşa se obţine neprihănirea.

Dezvoltare: „Credinţa lui Avraam trebuie să ne fie pildă; totuşi, cât de puţini vor suporta cu răbdare o simplă încercare de reproş pentru păcate care pun în pericol bunăstarea veşnică! Cât de puţini primesc mustrarea cu umilinţă, profitând de ea!” – „Mărturii”, vol. 4, p. 265

ÎNTREBĂRI DE REFLECŢIE

Secţiunea I

  1. Gândeşte-te la cuvântul „rodul” din Mica 6:7. Ce asemănări vezi între jertfa lui Cain şi sacrificarea copiilor săvârşită în generaţiile următoare?_ ____________

  1. Când renunţi la ceva preţios pentru a-L sluji pe Domnul Isus, acel sacrificiu plăteşte în vreun fel măcar pentru unul dintre păcatele tale? De ce nu?______________

Secţiunea II

  1. De ce „Dumnezeu nu poate să mintă”?_ _____________

  1. Gândeşte-te la câteva exemple din Biblie în care Dumnezeu vorbeşte (fie El Însuşi, fie prin unul din profeţii Săi). Cum s-a împlinit Cuvântul Său?__________

Secţiunea III

  1. Citeşte Isaia 55:6,7. Dacă încerci în puterea proprie să asculţi de porunca lui Dumnezeu pentru a renunţa la calea ta rea, ştii că este un lucru imposibil de realizat. Cum poţi avea totuşi speranţă în situaţia aceasta lipsită de speranţă? (Indiciu: citeşte versetele 10 şi 11).___________

  1. „Credinţa lui Avraam trebuie să ne fie pildă”, deoarece credinţa lui a fost testată. Dar credinţa ta? Poţi îndura un simplu test, cum ar fi mustrarea pentru un păcat? Primeşti mustrarea cu umilinţă şi cu mulţumire?

  1. Cum ai putea avea o credinţă ca cea a lui Avraam?_ _____________