[duminică, 15 ianuarie]

SECŢIUNEA II


Deja ştim că Avraam a fost îndreptăţit prin credinţă, lucru clarificat de Biblie, după cum am văzut. Dar cum s-a întâmplat aceasta? Ce a făcut, gândit sau spus Avraam ca să-i fie considerat „credinţă”?

Avraam a crezut două lucruri despre Dumnezeu: că Dumnezeu poate aduce morţii la viaţă şi că Dumnezeu anunţă evenimentele înainte ca ele să se întâmple, ca şi cum deja s-ar fi întâmplat.

Romani 4:17
Dumnezeu „înviază morţii şi… cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi”.

Al doilea punct al versetului este uimitor! Este o minciună să vorbeşti despre ceva care „nu este” ca şi cum „ar fi”. Oamenii mint adesea. De ce o pot face? Dacă tu spui că cerul este violet, cuvântul tău nu va schimba culoarea cerului.

Iată un alt motiv pentru care Dumnezeu „nu poate” să mintă. Cuvântul Său are superputere.

Tit 1:2
„Dumnezeu… nu poate să mintă.”

Isaia 55:11
„Tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.”

Ce minunat este să te gândeşti la puterea Cuvântului lui Dumnezeu! Isaia ilustrează această putere într-un mod unic. Zice că Dumnezeu este ca o ploaie.

Cum adică?

Isaia 55:10
„Căci … ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă.”

Când se întoarce ploaia în cer? Nu înainte să ude pământul. Nu înainte să facă florile să crească. Nu înainte să-i ajute pe fermier şi pe oamenii flămânzi. Aşa este Cuvântul lui Dumnezeu. El spune: „Să fie lumină!” Cuvântul Său nu se întoarce înapoi la El până nu este lumină.

Uneori însă, cuvintele lui Dumnezeu întârzie să se întoarcă la El. Când Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ” (Geneza 1:11), acel cuvânt a fost eficace imediat; dar tot atunci a început un proces care este valabil încă, chiar şi la gazonul din faţa casei tale. Timp de şase mii de ani, acel cuvânt a împodobit frumos câmpurile planetei noastre. Este uşor să crezi Cuvântul lui Dumnezeu când înţelegi puterea acestui Cuvânt.

În secţiunea următoare vom discuta despre al doilea lucru pe care l-a crezut Avraam, şi anume că Dumnezeu poate să învieze morţii. Era mai greu pentru Avraam să creadă în înviere decât este pentru tine. Îţi poţi da seama de ce, înainte de a citi secţiunea III?