[marți, 10 ianuarie] Un sat trezit

Misionarul Hanh* şi mica biserică din casa lui au luat în serios provocarea adresată de pastorul Isah Young de a posti şi de a se ruga pentru zonele neatinse de Evanghelie din Vietnam. Au început să postească şi să se roage pentru un sat aflat la o distanţă de 240 km de ei, unde nu locuia nici măcar un creştin. Deoarece acesta era locul de baştină al unui cuplu care venea la biserică, ei s-au rugat în special pentru rudele lor de acolo.

Yen* suferea de o formă terminală de cancer la stomac. A plecat din satul ei la oraş pentru a căuta ajutor medical. Nepotul ei şi soţia acestuia au invitat-o pe Yen la biserica din locuinţa lui Hanh, unde au participat împreună şi unde ea a auzit despre Isus Hristos, primind şi o Biblie. Ea L-a acceptat cu dragă inimă pe Isus ca Salvator. Deoarece era în ultima fază a bolii, medicii nu mai puteau s-o ajute. Singura ei speranţă era în Marele Medic, noua ei dragoste. Cancerul făcea imposibilă păstrarea alimentelor în stomac, dar apetitul ei insaţiabil pentru Cuvântul lui Dumnezeu o ţinea în viaţă. După două săptămâni petrecute în oraş, ea avea nevoie să se reîntoarcă acasă la familie.

După aproximativ o lună, cumnata lui Yen l-a sunat pe Hanh pentru a-i da trista veste că Yen este pe moarte. Biserica s-a adunat imediat pentru a se ruga pentru ea, aşa cum făcuseră de multe ori când ea era cu ei şi chiar şi după ce ea plecase; de data aceasta s-au rugat intens timp de două ore, citând Psalmul 30. i I-au spus lui Dumnezeu: „Dacă Tu o laşi să moară, cine Îţi va mai lăuda Numele în acel sat?” La sfârşitul rugăciunii, au simţit pace şi asigurarea că Dumnezeu o va vindeca.

Ziua următoare, după o nouă sesiune de rugăciune, pastorul Hanh a sunat să vadă dacă starea de sănătate a lui Yen s-a îmbunătăţit. Au descoperit că era inconştientă şi că abia mai răsufla. Adresându-i-se cumnatei lui Yen, el i-a spus cu seriozitate: „Ţii la Yen? Dacă da, ascultă-mă cu atenţie! Sunt unul dintre prietenii ei din oraş. Ne-am rugat ca Domnul să o vindece pe Yen. Acum El este singurul care o mai poate ajuta. Du-te, te rog, şi deschide Biblia lui Yen la Psalmul 30, îngenunchează lângă ea şi apoi citeşte cuvintele psalmului, punând numele lui Yen în psalm.”

Era linişte la celălalt capăt al firului. „Dumnezeu poate s-o vindece”, a subliniat Hanh. Când au terminat convorbirea, el nu era sigur dacă cumnata lui Yen, care nu era creştină, va face ce i s-a cerut. Însă grupul a continuat rugăciunea, punându-şi încrederea în Domnul pentru vindecare.

Când Hanh, nepotul lui Yen şi soţiile lor au mers să o vizite pe Yen câteva zile mai târziu, au fost întâmpinaţi de strigătele de bucurie ale lui Yen, acum vindecată pe deplin, ale cumnatei sale şi ale celorlalte gazde necreştine. Toţi Îl lăudau pe Domnul.

„La puţin timp după ce ai sunat, Yen a încetat să mai respire”, a început să povestească cumnata. „După ce am spălat-o, înainte de a o îmbrăca pentru înmormântare, mi-am amintit ce mi-ai cerut. Nu mai aveam nicio speranţă în afara planului vostru şi a funcţionat! După ce am citit Psalmul 30 rostind numele lui Yen în versurile strofelor, păturile în care era înfăşurată au început să se mişte. Am tresărit mirată în timp ce Yen dădea păturile la o parte! Ea a cerut mâncare şi imediat i-au dat nişte supă de orez şi două bastonaşe lungi de zahăr. Nu a mai vomitat mâncarea. Mulţi veniseră să consoleze familia îndoliată, dar au găsit un coşciug gol şi pe Yen vie şi complet vindecată.”

Hanh şi grupul său, împreună cu Yen, au folosit ocazia ca să povestească sătenilor despre iubitorul Autor al vieţii şi despre puterea cuvintelor Bibliei. Peste cincizeci de săteni au primit darul vieţii veşnice al lui Isus, iar vestea minunii a circulat şi în satele de primprejur.

Roagă-te pentru mai multă putere de la Dumnezeu: Dragă Tată, Te laud că ai o putere aşa de minunată, care este aceeaşi ieri, azi şi în veci! Fie ca mult mai mulţi oameni din comunitatea mea, din Asia de Sud şi de peste tot din lume, să experimenteze minunile unei existenţe trezite la viaţă de Hristos!