[luni, 9 ianuarie]

SECŢIUNEA III

Abel era neprihănit. El este primul personaj al istoriei biblice menţionat pentru exercitarea credinţei. Totuşi, el a păcătuit. Deci, dacă singurul mod de a trăi era conformarea continuă şi exactă la ceea ce Dumnezeu cuvântă, cum de Abel era încă în viaţă?

Evrei 11:4
„Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.”

Abel a făcut ceea ce Adam ar fi trebuit să facă – a trăit prin credinţă. A trăit prin fiecare cuvânt care venea din gura lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a zis lui Abel să facă o faptă de cruzime. Trebuia să sacrifice un miel.

Cain a adus şi el un sacrificiu; era rodul muncii sale. Dar nu era exact ceea ce Dumnezeu poruncise. Cain nu trăia după Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, credinţa îi lipsea.

Sacrificarea mielului reprezenta genialitatea planului de mântuire. Dumnezeu lua păcatul omenirii şi îl punea asupra unui Înlocuitor. Şi cei care depindeau de cuvintele lui Dumnezeu şi de sacrificiul Său puteau fi iertaţi şi curăţiţi. Ei erau socotiţi ca şi cum nu ar fi păcătuit niciodată.

Astfel, neprihănirea este din nou prin credinţă, ca înainte de păcătuire. Celor care trăiesc prin Cuvântul lui Dumnezeu li se va oferi viaţa ca un dar. Ei nu îl merită. Nu ar putea să-l merite. În mila Sa, Dumnezeu îi tratează ca şi cum ar fi sfinţi. Le ascultă rugăciunile, trimite îngerii să îi ajute, le pregăteşte un loc în ceruri. Elaborarea acestui plan strălucit trebuie să-l fi deranjat foarte mult pe Satana.

Deci ce este neprihănirea prin credinţă? Este trăirea în concordanţă cu Cuvântul Domnului, ceea ce conduce la viaţa veşnică. Odată cu sacrificiul lui Isus, neprihănirea prin credinţă este disponibilă şi păcătoşilor. Deşi am păcătuit, dacă depindem de sacrificiul lui Isus (după cum Abel a demonstrat sacrificând mielul) şi facem ceea ce Dumnezeu a spus (cum a făcut şi Abel), Dumnezeu ne va conferi statutul de neprihănit şi ne va da şansa să trăim ca şi cum nu am fi păcătuit niciodată.

Şi dacă nu înţelegem cum se realizează aceasta? Ştiţi, neprihănirea nu depinde de capacitatea de a înţelege de ce Dumnezeu zice ceea ce zice. Depinde doar de a crede în El – chiar şi atunci când nu înţelegem. Dacă trăim prin fiecare cuvânt al Său, chiar dacă nu-i întrevedem importanţa, suntem acceptaţi de El. Trăim atunci pe calea trasată de El, care duce la viaţă.

Dezvoltare: „Îngerul a zis: «Ai credinţă în Dumnezeu. » Am văzut că unii sunt încercaţi prea puternic pentru a crede. Credinţa este atât de simplă, iar voi priviţi dincolo de ea. Satana a încercat să-i înşele pe unii copii sinceri şi i-a făcut să privească la ei înşişi pentru a găsi ceva vrednic acolo. Am văzut că nu trebuie să privească la ei înşişi, ci la meritele lui Isus, să depindă de mila Sa aşa cum sunt, neputincioşi şi nevrednici, şi să primească de la El, prin credinţă, puterea şi hrana spirituală.” – „Solii alese”, cartea 3, p. 121

ÎNTREBĂRI DE REFLECŢIE

Secţiunea I

  1. Ce dovadă ai că Dumnezeu este iubitor şi că El are în plan ce este mai bine pentru tine? Dacă nu găseşti prea multe dovezi în mintea ta, atunci citeşte primul capitol din Calea către Hristos şi vezi dacă această lectură te ajută să răspunzi la întrebare. _ ___________


  1. Ce i-ai spune cuiva care afirmă că Dumnezeu limitează mult libertăţile omului care alege să-L asculte?

Secţiunea II

  1. Dacă pomul cunoştinţei ar fi arătat ca unul otrăvitor, ar mai fi fost un test potrivit al ascultării?_ _


  1. Gândeşte-te la o perioadă când ai experimentat o altă opţiune în afară de ascultarea de Dumnezeu. În ce moduri ai descoperit că Dumnezeu este mai înţelept decât tine şi că cerinţele Sale sunt pentru binele tău suprem?________________

Secţiunea III

  1. Care din lucrurile pe care Dumnezeu le face pentru noi ne arată că El ne tratează ca şi cum nu am fi păcătuit?
    Matei 5:43–48_ ___________________
  2. Putem fi salvaţi fără a înţelege de ce sau cum funcţionează exact planul mântuirii?_ ___

  1. Ai fost vreodată „încercat prea puternic pentru a crede”?____