[luni, 19 decembrie]

SECȚIUNEA III


După cum ați putea ghici, vestea că Isus i-a vindecat pe leproși a circulat în lung și în lat. Chiar și într-o celulă îndepărtată, Ioan Botezătorul a auzit-o (Luca 7:22). Fariseii s-au folosit de faptul că Isus vindeca leproși ca argument pentru ca oamenii să evite să-L asculte pe Isus, deoarece, făcând acest lucru, ar fi fost expuși la o boală contagioasă.

Deoarece leproșii erau izolați de restul societății, uneori se uneau în grupuri mici. Doctorul Luca povestește despre un astfel de grup de leproși pe care Isus i-a vindecat. S-a întâmplat spre sfârșitul celor trei ani și jumătate de slujire a Lui. În timp ce se îndrepta spre Ierusalim pentru o sărbătoare, Isus a călătorit de-a lungul graniței dintre Samaria și Galileea. Pentru că era o regiune de graniță, populația era un amestec de evrei și samariteni. Astfel înțelegem de ce grupul de leproși era format atât din evrei, cât și din samariteni.

„Acești leproși erau atât de degradați de boală, încât fuseseră alungați din societate ca să nu-i contamineze și pe alții. Autoritățile le stabiliseră limitele până unde aveau voie să se apropie” („Mărturii pentru biserică”, vol. 3, p. 173). Când l-au văzut pe Isus în depărtare, și-au dat seama că El era singura lor speranță. Disperați, au strigat: „Isuse, Învățătorule, ai milă de noi!” (Luca 17:13). Plin de milă față de suferința lor, Isus a strigat înapoi: „Duceți-vă și arătați-vă preoților!” (versetul 14). Ei au avut credință să meargă la preoți, crezând în puterea lui Hristos de a-i vindeca. În timp ce mergeau, și-au dat seama brusc că boala dispăruse – fuseseră vindecați! Imaginați-vă fericirea lor. Fuseseră sortiți mizeriei de-a lungul vieții, dar acum erau liberi să se bucure din nou de viață!

În mod surprinzător însă, după ce preotul i-a declarat pe toți lipsiți de lepră, doar unul dintre ei și-a exprimat recunoștința față de Isus. „Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulțumit. Era samaritean” (versetele 15, 16).

Plini de mândrie spirituală, poate că leproșii evrei au crezut că leprosul samaritean fusese vindecat pentru că era cu ei. Dar dacă au crezut asta, de fapt au înțeles anapoda. „De dragul acestui singur om, care avea să folosească așa cum trebuia binecuvântarea sănătății, Isus i-a vindecat pe toți zece” („Mărturii pentru biserică”, vol. 3, p. 174).

Leproșii evrei, ca și națiunea evreiască, fuseseră foarte binecuvântați. Dar în loc să dea dovadă de recunoștință, ei au acceptat binecuvântările lui Dumnezeu ca fiind cuvenite de drept. Isus a remarcat ingratitudinea lor josnică și a meditat cu voce tare: „Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?” (Luca 17:17,18).

Când ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu pentru binecuvântările Sale, Îi dăm slavă. Dar la fel ca evreii, lumea pseudo-creștină a vremurilor din urmă nu va avea o asemenea atitudine. Pavel spune: „Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit” (Romani 1:21). Nu e de mirare că mesajul lui Dumnezeu din ultimele zile ne amintește să fim recunoscători pentru binecuvântările nespuse ale Evangheliei veșnice, dând slavă lui Dumnezeu! (Apocalipsa 14:7). „Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!” (Psalmii 95:2). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Cu ce fel de obstacole s-a confruntat un lepros în căutarea lui Isus? _____________________


Cu ce obstacole am putea să ne confruntăm noi la venirea lui Isus? ______________________Ce ar trebui să facem dacă ne confruntăm cu obstacole în timp ce-L căutăm pe Isus?________  1. Citiți Viața lui Iisus, pp. 262–266 (în orig.). Ce paralele observați între modul în care Isus l-a vindecat pe lepros și modul în care El ne vindecă de păcat?_____________________________________________


SECȚIUNEA II

  1. Comparați Matei 8:11-4, Marcu 1:40-45 și Luca 5:12-16. Care sunt asemănările? Ce detalii includ unii, iar alții omit? De ce este nevoie de toate relatările pentru a avea o imagine completă a vindecării?


SECȚIUNEA III

  1. Când cei zece leproși au început să meargă spre preot, de ce și-au început călătoria prin credință?__


Povestiți un moment când ați ales să faceți ceva ca un act de credință. ___________________


  1. Citiți Luca 17:16-18. În ce mod Îi dăm slavă lui Dumnezeu prin exprimarea recunoștinței față de binecuvântările Lui?_______________________________________________________________________