[luni, 12 decembrie]

SECȚIUNEA III


Persecuția finală a poporului lui Dumnezeu va avea loc în întreaga lume. Isus a spus: „Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu” (Matei 24:9). Cei care resping legea lui Dumnezeu îi vor denunța pe cei care onorează Sabatul biblic, declarându-i „dușmani ai legii și ordinii, care dau la o parte restricțiile morale ale societății, provocând anarhie și decădere și atrăgând pedepsele lui Dumnezeu asupra pământului” („Tragedia veacurilor”, p. 608). La fel ca împăratul Ahab, prin lucrarea pe care o vor face îi vor acuza pe slujitorii lui Dumnezeu și îi vor persecuta (1 Împărați 18:17).

Nu putem face nimic împotriva adevărului, ci doar pentru adevăr (2 Corinteni 13:8). Însă amenințarea acestui atac asupra poporului lui Dumnezeu îl purifică. „Când furtuna se apropie, un mare număr de credincioși care și-au declarat credința în mesajul îngerului al treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, vor renunța la poziția exprimată și vor trece în rândurile opoziției” („Tragedia veacurilor”, p. 627). În timp ce mulți conducători admirați și prezentatori talentați vor pleca, bărbați umili se vor ridica și nu doar că le vor ocupa locurile, dar mesajul lor va continua să fie proclamat cu o putere și mai mare.

În plus, persecuția va dezvălui adevăratul spirit și ipocrizia acestor biserici babiloniene, care cer acceptarea iubitoare și tolerarea păcatului. Și așa cum furtuna persecuției alungă adventiștii falși, aceeași furtună îi va scoate din Babilon pe cei cu inima cinstită. „Dar când posibilitatea impunerii păzirii duminicii va genera din ce în ce mai multă agitație, evenimentul atât de îndelung negat și necrezut va fi văzut apropiindu-se. Atunci mesajele celor trei îngeri vor avea efectul pe care nu l-au putut avea înainte” (Idem, p. 624).

Poporul lui Dumnezeu va suporta ultima perioadă de persecuție (Apocalipsa 6:11). Unii vor fi amendați. Alții vor fi exilați. Unii vor fi închiși, iar alții, înrobiți. („Tragedia veacurilor”, p. 626). Acest episod va arăta valoarea persecuției – adevărul va fi proclamat în tribunale, închisori și țări unde sfinții sunt exilați. Prin acest mijloc, Dumnezeu va ajunge la suflete care altfel nu ar fi putut fi atinse. Unii dintre persecutorii lor, precum Saul din Tars, se vor converti.

Inimile se încăpățânează ori de câte ori resping adevărul prezent. Apostolul Pavel a spus: „Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu” (Romani 2:5). „Nu vă înșelați: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera” (Galateni 6:7). Acele persoane și națiuni care vor persecuta poporul lui Dumnezeu și care nu se vor pocăi vor suporta consecințe grave. Isus a spus: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut” (Matei 25:40). După ce Nero a semnat decretul de execuție a apostolului Pavel, Dumnezeu a poruncit ca și Nero să fie executat („Faptele apostolilor”, p. 496). Uciderea lui Iacov de către regele Irod și încercarea de asasinare a lui Petru au fost urmate de uciderea lui Irod de către Dumnezeu (Faptele 12:23). În această persecuție finală a poporului lui Dumnezeu, locuitorii nelegiuiți ai acestei lumi vor trece limita dintre îngăduința lui Dumnezeu și judecata Lui dreaptă.

Așa cum Dumnezeul milostiv i-a trimis lui Lot un avertisment special să fugă din Sodoma înainte de a fi distrusă, Dumnezeu trimite un avertisment final poporului Său aflat încă în Babilon. „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu Și-a adus aminte de nelegiuirile ei” (Apocalipsa 18:4,5). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Evidențiați procesul prin care bisericile protestante au ajuns să facă parte din Babilon. _______


SECȚIUNEA II

  1. De ce solia celui de-al doilea înger se va auzi din ce în ce mai tare până va ajunge să fie în cele din urmă o mare strigare?____________________________________________________________________

  1. Descrieți Babilonul în momentul marii strigări. ______________________________________

  1. Ce reprezintă păsările în parabola lui Isus? Matei 13:3,4,19 ______________________________
    Ce paralelă vedeți între Ieremia 5:27 și Apocalipsa 18:1,2? ______________________________

SECȚIUNEA III

  1. Cum puteți ști dacă persecuția vă va întări sau dacă vă va convinge să vă abandonați credința?_
  2. Gândiți-vă la faptul că mulți oameni talentați vor părăsi biserica din cauza persecuției. De ce este, așadar, periculos să ne încredem în oameni, în loc să urmăm Cuvântul lui Dumnezeu? ________________

  1. Care sunt avantajele bisericii în timpul persecuției?___________________________________

  1. Care sunt cele două motive pentru care Dumnezeu îi cheamă pe oameni să iasă din Babilon?__