[luni, 28 noiembrie]

SECȚIUNEA III


Hristos a folosit o serie de simboluri pentru a descrie cele două grupuri de oameni din biserică la vremea sfârșitului. Grâul și neghina sunt, de asemenea, denumite oi și capre, fecioare înțelepte și neînțelepte, zidari înțelepți și nechibzuiți, slujitori înțelepți și netrebnici, precum și nuntași cu sau fără haine de nuntă. Aceste descrieri variate subliniază pur și simplu aspecte diferite ale acelorași două mari grupuri.

Indiferent de denumire, cele două categorii de credincioși sunt separate prin felul cum răspund la Cuvântul lui Dumnezeu. Grâul îi reprezintă pe cei care ascultă de învățătura lui Dumnezeu și o urmează în puterea Lui. Cei care sunt neghină mărturisesc credința în Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu reușesc să-l asculte. Despre acest grup, Isus spune: „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” (Matei 15:8). Închinarea, rugăciunile și laudele lor sunt doar o formalitate nerecunoscută de Dumnezeu.

Neghina a fost plantată în biserică „în timp ce oamenii dormeau”. În limbajul Bibliei, oamenii care dorm sunt oameni ce nu veghează în ispite și nu se roagă (Marcu 14:37). În momentele noastre de neatenție, prin metode neașteptate, eroarea se înfige în inimile noastre fără ca noi să ne dăm seama („Viața lui Iisus”, p. 379, în orig.).

Când nu veghem, Satana va planta semințe de îndoială și eroare. Eva ar fi fost în gardă dacă ar fi văzut un înger de lumină, dar nu a bănuit că Satana este deghizat în șarpe și ea „a dormit” în timp ce ar fi trebuit să fie alertă. Satana are mașinării bine puse la punct ca să planteze semințe nebănuite, pentru că le maschează cu o etichetă creștină – muzică, materiale de lectură, teatru, educație sau cuvintele celor pe care îi admirăm și în care avem încredere. Cu toate acestea, semințele lui Satana ne atrag mai aproape de lume și ne îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii dormeau în timp ce Satana semăna neghină în ogorul inimii lor. „Iuda era foarte mult apreciat de ceilalți ucenici și avea o mare influență asupra lor” ( Ellen G. White, „Viața lui Iisus”, p. 377).

„Și astfel, într-un mod foarte religios și în aparență foarte înțelept, el prezenta problemele într-o lumină diferită de aceea în care le prezentase Domnul Hristos, alăturând cuvintelor Lui un înțeles pe care El niciodată nu-l dăduse. Sugestiile lui ațâțau totdeauna dorințe ambițioase după realizări pământești, îndepărtându-i astfel pe ucenici de la lucrurile importante cărora aceștia trebuiau să le acorde atenția cuvenită. Neînțelegerile cu privire la cine să fie mai mare între ei erau în mare măsură generate de Iuda” (Idem, p. 379).

Iuda a fost înșelat să creadă că de fapt promova cauza lui Hristos, aliindu-se în secret cu preoții și gardienii templului (Idem, pp. 380, 381; Luca 22:4). Astfel, el a ajuns să facă parte din grupul de dușmani declarați ai lui Hristos. Iuda s-a trădat și pe sine când L-a trădat pe Isus, pentru că aceasta era vremea secerișului, când roadele lui s-au arătat tuturor.

Și acesta este destinul tuturor firelor de neghină. La seceriș, ei își vor expune ura față de Dumnezeu și dragostea față de lume. Ei vor fi adunați laolaltă în mănunchiuri cu dușmanii declarați ai adevărului.

„Un mare număr de credincioși… care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr vor renunța la poziția exprimată și vor trece în rândurile opoziției. Alăturându-se lumii și împrumutând atitudinea ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină” (Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 627).

La fel ca în cazul lui Iuda, micile compromisuri făcute zilnic i-a făcut să ia această decizie fatală.

Să ne hotărâm prin harul lui Dumnezeu să fim fire de grâu, sfințiți zilnic prin ascultarea de adevăr. (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. Chiar dacă Satana atacă biserica din afară, el încearcă să se infiltreze și în interiorul acesteia. Cum face asta? Matei 13:24,25; 2 Timotei 3:1-5________________________
 2. „Satana se străduiește să introducă în biserică invidie, suspiciuni și presupuneri rău intenționate” (Manuscript Releases, vol. 13, p. 128).
  Cum se manifestă invidia?_____________________
  Dar suspiciunile? ______________________________
  Dar presupunerile rău intenționate?____________________________________________
  Cum pot fi evitate aceste rele?__________________________________________________
  SECȚIUNEA II
 3. Citiți Matei 18:15-17, 1 Corinteni 5:11 și 1 Timotei 5:20. Indică oare parabola despre neghină că nu ar trebui să existe o formă de disciplină în biserică? _ Care este diferența dintre o buruiană care trebuie smulsă și o neghină care trebuie să rămână în biserică?_____________________________________
 4. Care sunt cele două grupuri de păcătoși descriși în 1 Timotei 5:24 _______________________
  În ce fel aceste două grupuri de păcătoși arată că ne este imposibil să identificăm corect neghina?

SECȚIUNEA III

 1. Hackerii caută acces la informații importante și secrete din computere, pentru a fura date valoroase sau pentru a corupe sistemul de operare. Ei au cel mai mare succes când cei care au acces curent la computer sunt neglijenți. În ce fel îi putem preda lui Satana accesul la mințile noastre?

 1. Citiți Amos 3:3. Cum este adunată neghina în mănunchiuri? Cum sunt expuși cei loiali în vremea sfârșitului?

 1. Ce anume înțelegem din parabola neghinei despre modul înțelept în care Hristos s-a ocupat de răzvrătirea lui Lucifer? Vedeți Parabolele Domnului Hristos, p. 72 (în orig.). _____________


Studiu suplimentar: Parabolele Domnului Hristos, pp. 70–75 (în orig.); Viața lui Iisus, pp. 293–295; 716–722 (în orig.)