[luni, 21 noiembrie]

SECȚIUNEA III


Deși s-ar putea să nu fim bătuți cu nuiele sau înlănțuiți în butuci, avem oportunități de a-i influența pe alții prin cântec. „Mari au fost binecuvântările primite de oameni ca răspuns la cântecele de laudă!” O astfel de muzică este „creată pentru a îndrepta gândurile la teme înalte și nobile, pentru a inspira și înălța sufletul” („Educație”, pp. 162, 167). „Vorbește, roagă-te și cântă despre Hristos cel răstignit, iar inimile se vor înduioșa și vor fi câștigate” („Maranatha”, p. 105).

Muzica are un mare potențial. Știința și arta muzicii trebuie înțelese pe deplin. Nu e de mirare că studiul muzicii a ocupat un rol important în școlile profeților! El poate transforma atât indivizii, cât și grupurile. „Un asemenea cântec are o putere extraordinară: supune firile aspre și necultivate, înviorează gândirea, trezește compasiunea, favorizează armonia în acțiune și izgonește tristețea și presimțirile sumbre care distrug curajul și slăbesc puterile” („Educație”, p. 86).

Într-o închisoare primitivă din Filipi, un concert de seară a reușit toate aceste lucruri. A supus natura necioplită și necultivată a paznicului, a temnicerilor și a prizonierilor. Le-a stimulat gândurile și le-a stârnit simpatia față de Pavel și Sila. I-a permis lui Pavel și lui Sila să-i unească pe prizonieri în decizia de a rămâne în celulele lor. Și pe măsură ce continuau să cânte, sentimentele firești de anxietate și descurajare au fost înăbușite.

Și noi putem învăța să valorificăm puterea unică a muzicii. Când vă aflați într-o întâlnire cu idei divergente, dacă aveți ocazia, sugerați o melodie. Selectați un cântec cu o armonie bogată. Într-un mod inconștient, acesta atrage oamenii laolaltă și „promovează armonia”.

„Lucrarea muzicală are putere. Elevii care știu să cânte, clar și melodios, cântările dulci ale Evangheliei pot face mult ca evangheliști muzicali. Ei vor afla multe ocazii pentru a-și folosi talentul dat de Dumnezeu, ducând muzică și lumină în multe locuri singuratice, întunecate de necazuri, cântând acelora care rar au privilegiul de a participa la adunare” („Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi”, pp. 413, 414).

Tinerii pot utiliza muzica drept instrument eficient ca să ajungă la o clasă superioară. „Intrați în casele celor bogați, ca și în casele celor săraci, și, îndată ce se ivește ocazia, întrebați: V-ar plăcea să vă cântăm imnuri ale Evangheliei? Apoi, după ce inimile vor fi înmuiate, se poate ivi ocazia pentru a înălța câteva cuvinte de rugă, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vă vor refuza mulți. O astfel de slujire înseamnă adevărată lucrare misionară” (Idem, p. 414). Când oferiți studii biblice „în locuri unde adevărul nu este cunoscut… adunați-i pe toți cei care vor veni… Luați Biblia și lăsați-L pe Dumnezeu să vorbească direct din Cuvântul Său. Dacă există doar un mic număr de oameni prezenți, ei pot citi un «așa zice Domnul», fără a face mare paradă și fără să manifeste cine știe ce entuziasm; citiți doar și explicați adevărul simplu al Evangheliei; cântați și rugați-vă împreună cu ei” („The Review and Herald”, 29 septembrie 1891).

Cei implicați în vânzarea și distribuirea literaturii sacre pot folosi și puterea cântecului pentru a câștiga suflete. La fel ca Pavel și Sila, puteți merge doi câte doi. Astfel de „colportori pot ajunge la o clasă de oameni ce nu poate fi atinsă” în adunările publice de evanghelizare. „Din familie în familie, ei poartă mesajul adevărului. Astfel, ei intră în strânsă legătură cu oamenii și găsesc multe oportunități de a vorbi despre Mântuitorul. Aceștia să cânte și să se roage cu cei care devin interesați de adevărurile pe care trebuie să le transmită. Ei să spună familiilor cuvintele lui Hristos și se pot aștepta să aibă succes” („Lucrarea colportorului”, p. 38, în orig.). (Vezi întrebările de reflecție de la Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. De ce s-au înfuriat atât de tare oamenii din Filipi pe Pavel și Sila? Faptele apostolilor 16:19___________

Explicați problema lor. Exodul 20:17; 1 Timotei 6:10; Faptele apostolilor 20:33_____________________________

 1. Citiți Faptele apostolilor 16:20,21. De ce credeți că oamenii care încalcă legea sunt repede pregătiți să-i acuze pe alții că încalcă legea? _________________________________________________________

SECȚIUNEA II

 1. Citiți Faptele apostolilor 16:25. Ce ar face majoritatea oamenilor după ce sunt grav bătuți cu nuiele?
  Ce anume este neobișnuit în comportamentul lui Pavel și Sila?____________________________

  Care a fost urmarea faptului că Pavel și Sila au cântat? Faptele apostolilor 16:30-34__________________
 2. David a manifestat același tip de credință ca Pavel și Sila când a fugit și s-a ascuns de Saul în peșteră.
  Citiți 1 Samuel 22:1,2 și Psalmul 57, pe care l-a scris acolo, și spuneți în ce mod se aseamănă aceste istorii.

 1. Ați cântat vreodată imnuri ce întăresc credința când ați fost descurajați? _________________
  Dacă nu, încercați! Căutați în cartea de imnuri trei cântări ce sunt arme bune împotriva descurajării.

SECȚIUNEA III

 1. Cum poți fi evanghelist muzical în familia ta?________________________________________
 2. Analizați citatul din cartea Educație de la p. 86. Numiți cinci efecte muzicale produse în închisoarea din Filipi.

 1. Citiți „Patriarhi și profeți”, pp. 36, 37 (în orig.). Ce ne învață această relatare despre puterea cântecului sacru?

Ce alte exemple din Scriptură sau din viața proprie ilustrează puterea muzicii sacre? _________


 1. Dați un exemplu de un „imn alinător”. _____________________________________________
  Cum ar trebui cântat?_________________________________________________________
 2. Ce vă spun următoarele versete despre utilizarea muzicii în lucrarea de evanghelizare? Psalmii 18:46-49; 51:10-15; 108:1-4 _____________________________________________________________________

Studiu suplimentar: „Evanghelizare”, pp. 493–512; „Solii alese”, vol. 2, pp. 242, 243