[luni, 14 noiembrie]

SECȚIUNEA III

Am observat într-o lecție anterioară că Dumnezeu iubește muzica. Din Scriptură aflăm ce fel de muzică Îi place. El a făcut Psalmii, cea mai lungă carte a Bibliei. De asemenea, a introdus cântece și în alte cărți ale Bibliei (vezi Deuteronomul 32, Isaia 5, Habacuc 3 și Apocalipsa 5:9,10). Chiar lui Dumnezeu Însuși Îi place să compună muzică și să cânte (vezi Țefania 3:17). Isus va sufla din trâmbiță (vezi 1 Tesaloniceni 4:16). Dumnezeu a conceput muzica pentru a fi o parte foarte plăcută a închinării în cer și pe pământ.

Este totuși posibil să cântăm muzică sacră – chiar și cântece puse pe versete din Scriptură – într-un mod care nu-i este plăcut lui Dumnezeu? Da! Ieremia a deplâns acest fapt: „Ce-i drept, ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor” (Ieremia 12:2).

După cum am văzut într-o lecție anterioară, muzica plăcută lui Dumnezeu vine dintr-o inimă pe deplin consacrată Lui. Și când inimile noastre sunt curate, Dumnezeu se bucură de cântecele melodioase pe care I le cântăm. Lui îi place să vadă că mintea noastră se gândește la adevărul exprimat în cântec. Ca un părinte afectuos, Lui îi place să ne apropiem de El. Se bucură când ne agățăm de făgăduințele Sale într-o cântare de tip rugăciune.

Pavel spune: „Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui” (Evrei 13:15). O astfel de muzică ne ajută să ne pregătim pentru a ne integra în cultura cerului. Când vom ajunge acolo, ni se va da un instrument muzical la care să cântăm în orchestra raiului, în corul cerului.

Ellen White ne-a văzut cântând pentru prima dată și a scris: „Îngerii au intonat cele dintâi acorduri, apoi toate vocile s-au înălțat în laudă, plină de mulțumire și fericire; și fiecare mână a atins cu dibăcie corzile harpei, intonând o muzică melodioasă, în tonuri ample și desăvârșite” („Căminul adventist”, p. 245).

„În cântările noastre de laudă, trebuie să ne străduim să ne apropiem cât mai mult cu putință de armonia corurilor cerești. Adesea, sunt îndurerată să aud voci neantrenate, care ating notele cele mai înalte, țipând literalmente cuvintele sfinte ale unui imn de laudă. Cât de nepotrivite sunt acele voci ascuțite, care zgârie auzul, pentru serviciul de închinare voios și solemn adus lui Dumnezeu. Doresc să-mi astup urechile, sau să fug din locul acela, și mă bucur când exercițiul acesta dureros se încheie” („Evanghelizare”, p. 181).

Satana știe cât de plăcută este cu adevărat muzica raiului. După izgonirea lui (Apocalipsa 12:7-9), în mod special i-a lipsit muzica. Poate că în primul Sabat petrecut în afara cerului „a rămas uimit de noua sa stare. Fericirea lui dispăruse… Sosise ceasul cântecelor vesele și fericite de laudă înălțate lui Dumnezeu și Fiului Său drag. Satana condusese corul ceresc. Intonase prima notă; atunci toată oștirea îngerească se unise cu el și sunete de muzică glorioasă răsunaseră în cer în onoarea lui Dumnezeu și a Fiului Său iubit. … Unde se află acum? Nu este totul un vis oribil? A fost dat afară din cer? Nu se vor mai deschide niciodată porțile cerului ca să-l primească? Se apropie ceasul închinării, când îngerii strălucitori și sfinți se închină înaintea Tatălui. El nu se va mai uni cu ei în cântecul ceresc” („Scrieri timpurii”, pp. 24, 25 în orig.). Simțind pedeapsa primită, el încearcă acum să ne împiedice și pe noi să experimentăm bucuria muzicii cerești.

Dar nu trebuie să fim privați de muzica sacră în această lume a păcatului. Lui Dumnezeu îi place să ne audă cum interpretăm cântări simple și melodioase pe baza versetelor din Scriptură. Duhul le folosește pentru a ne învăța, pentru a ne întări și pentru a-i încuraja pe alții. Dacă vom cânta mai des cuvintele frumoase ale Scripturii, vom putea spune împreună cu David: „Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. Noaptea îmi aduc aminte de Numele Tău, Doamne, și păzesc Legea Ta” (Psalmii 119:54, 55). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Ce ne poruncește Dumnezeu să facem cu legea Sa? Iosua 1:7,8; Psalmii 1:1,2

Ce anume ne poate ajuta să facem aceasta? Psalmii 119:54,55

  1. Dacă ai fi fost elev în școlile profeților, ce fel de muzică ai fi învățat să cânți?

Ce fel de muzică nu ar fi fost predată în școlile acelea?


  1. Când ascultăm muzică, trebuie să ascultăm doar muzică bună. Însă a asculta melodii interpretate de alții nu e la fel de important ca acțiunea noastră personală de a cânta. De ce? Efeseni 5:19,20

SECȚIUNEA II

  1. Să presupunem că ați fost obișnuiți să mâncați nesănătos și v-ați bucurat la maximum de asta. Cum veți învăța să apreciați alimentația sănătoasă?
    Cum am putea, în același fel, să ne schimbăm gusturile muzicale?

De ce este important acest lucru?

  1. Ce tip de muzică ne ajută să ne pregătim pentru cultura cerului?

SECȚIUNEA III

  1. Scrieți câteva cuvinte care descriu stilurile muzicale practicate de îngeri.

  1. Căutați la sfârșitul cărții de Imnuri creștine un index tematic sau căutați după anumite cuvinte în secțiunea de imnuri a aplicației MyBible. Studiați temele și găsiți corespondența cu versetele biblice.
  2. Verificați dacă în ediția română a cărții de imnuri, se află un verset biblic sub titlul cântării. Citiți versetul din Biblie și apoi cuvintele imnului, făcând conexiunea între cele două