[luni, 10 octombrie]

SECȚIUNEA III


Istoria Israelului de după dedicarea templului a fost formată dintr-o suită de suișuri și coborâșuri. În unele momente, închinarea la Dumnezeu ajunsese să fie neglijată sau chiar eliminată. Dar când poporul se închina din nou lui Dumnezeu, cântăreții ocupau un rol important.

De exemplu, în timpul reformelor împăratului Asa, poporul a făcut „legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor” (2 Cronici 15:12). Această promisiune solemnă a fost acompaniată „cu sunet de trâmbițe și de buciume” (versetul 14). Împăratul Ioas, care a ajuns să domnească după trei conducători nelegiuiți, l-a numit pe Iehoiada în funcția de preot „ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David” (2 Cronici 23:18).

La fel a procedat și împăratul Ezechia, care a repus în funcție închinarea adevărată după apostazia lui Ahaz. Acesta a dat instrucțiuni și „a pus pe leviți în Casa Domnului cu chimvale, alăute și harpe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi”. De asemenea, le-a poruncit „să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf” (vezi 2 Cronici 29:25,30).

Contează pentru Dumnezeu cum I se închină oamenii? Cu siguranță că da. Observați că Dumnezeu a ținut să aleagă chiar și instrumentele specifice ce trebuiau folosite pentru a însoți cântările din cadrul serviciului sfânt de închinare. Astfel, Dumnezeu a pus unele limite creativității umane ca manifestare în cadrul închinării sacre.

În relatarea despre împăratul Ezechia, observăm că muzica făcea parte din serviciul de la templu în cel puțin două modalități distincte. Mai întâi, cântăreții leviți stăteau la porțile templului pentru a întâmpina închinătorii cu cântări atunci când aceștia soseau (vezi 2 Cronici 31:2). În acest mod, muzica a fost folosită pentru a-i învăța pe oameni chiar de la intrarea în templu. În al doilea rând, muzica acompania punctul culminant al serviciului din templu – jertfa. „În clipa când a început arderea-de-tot, a început și cântarea Domnului, în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. Toată adunarea s-a închinat, a cântat cântarea și a sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea-de-tot” (2 Cronici 29:27,28).

Nu doar leviții participau la cântarea melodiilor, ci muzica era o ocazie pentru întreaga adunare să participe în spirit la aducerea jertfei. David a scris: „Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul” (Psalmii 27:6). Și despre Isus stă scris: „Voi vesti Numele Tău fraților Mei; Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării” (Evrei 2:12).

În cele din urmă, babilonienii au distrus templul. Mulți ani mai târziu, când Ezra s-a întors să reconstruiască templul, în grupul care îl însoțea se găseau 128 de cântăreți leviți (vezi Ezra 2:41). Când a fost reconstruit zidul Ierusalimului, cântăreții leviți au fost invitați „ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări, în sunet de chimvale, alăute și harpe” (Neemia 12:27). Atât din descrierile Bibliei, cât și din cele istorice, se pare că instrumentele cu coarde, melodioase, erau folosite predominant pentru a acompania cântatul și ca să deservească serviciul muzical de la templu, în timp ce chimvalele și trâmbițele erau folosite într-o măsură mai mică pentru a oferi conducere și direcție adunării (de exemplu, când să înceapă să cânte). În cadrul acestui aranjament înțelept, acompaniamentul instrumental nu putea niciodată să domine mesajul cântării. (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Citiți cântarea lui Moise și a Mariei din Exodul 15:1-21. Pentru ce lucruri specifice îi aduceau laude prin acest cântec lui Dumnezeu?

Citiți cântarea Deborei și a lui Barac din Judecătorii 5. În ce fel sunt exprimate laudele la adresa lui Dumnezeu în această cântare?


  1. Citiți 2 Cronici 20:1-30. Spuneți în ce mod a folosit Iosafat muzica pentru a-și arăta credința și încrederea în Dumnezeu.

Povestiți despre câteva moduri prin care puteți folosi muzica pentru a arăta credința și încrederea în Dumnezeu.

SECȚIUNEA II

  1. Cântatul ocupa un rol important în serviciile religioase. Găsiți câțiva psalmi, cum ar fi Psalmul 103, care s-ar fi potrivit pentru astfel de ocazii.
    Ținând cont că noi suntem un templu pentru Duhul Sfânt, cum am putea folosi aceiași psalmi ca să-I aducem laude lui Dumnezeu astăzi?

  1. Ce fel de muzică va invita Duhul Sfânt să locuiască în templul trupurilor noastre?

SECȚIUNEA III

  1. Citiți 2 Cronici 29:20-36 și apoi enumerați toate modurile în care a folosit Ezechia muzica în acest serviciu special.


  1. Unul dintre lucrurile pe care le-au făcut a fost să cânte cuvintele lui Asaf (2 Cronici 29:30). Sunt câțiva psalmi care au fost scriși de Asaf. Găsiți unul și citiți-l.