[luni, 26 septembrie]

SECȚIUNEA III


Cu toate că muzica poate fi periculoasă atunci când înlocuiește studiul Bibliei, ea ocupă totuși o parte importantă a vieții noastre spirituale. Cunoscând aceasta, când profeții Samuel și Ilie au înființat școli în care să fie instruiți conducători pentru poporul lui Dumnezeu, ei i-au învățat pe tineri și muzica sacră.

Mai mult decât atât, Dumnezeu Și-a manifestat prezența la școlile acestea, inspirând elevii să compună muzică sacră, care era cântată și prețuită în aceste școli evlavioase timpurii. Acesta este idealul și pentru școlile noastre din prezent.

„Materiile principale pe care le studiau în aceste școli erau legea lui Dumnezeu, cu instrucțiunile date lui Moise, istoria sacră, muzica sacră și poezia… Se cultiva un spirit de evlavie. Elevii nu erau învățați doar că trebuie să se roage, ci și cum să se roage, cum să se apropie de Creatorul lor, cum să aibă credință în El și cum să înțeleagă și să asculte de învățăturile Duhului Său. Intelectul sfințit scotea din vistieria lui Dumnezeu lucruri vechi și lucruri noi, iar Duhul lui Dumnezeu Se manifesta în profeții și cântări sfinte” (Educație, p. 23).

În aceste școli ale profeților, Samuel imita exemplul bun stabilit de patriarhi, care foloseau muzica sacră pentru a-și învăța copiii. „În Abel, pe care l-a ucis Cain, și după aceea în Enoh, Set, Metusala, Noe și mulți alții, Domnul a avut martori credincioși, oameni drepți care, în generația lor, au trăit cu frică de Dumnezeu. Amintirile lor nu erau estompate și șterse. Ei primiseră cuvintele de învățătură de la Adam și le repetaseră mai departe copiilor și nepoților lor. Prin cântece erau relatate multe episoade istorice și adevăruri importante” (The Youth’s Instructor, 21 mai 1903).

Sub inspirația Duhului Sfânt, elevii lui Samuel au compus numeroase cântece, înainte ca împăratul David să-și compună psalmii. În ceruri vom afla care sunt psalmii scriși de acești elevi și vom putea urmări efectele puternice și chiar vindecătoare ale acestei muzici inspirate asupra israeliților. Vom vedea cum muzica sacră s-a răspândit în tot Israelul, binecuvântând casa lui David și influențând dragostea lui pentru muzică în timp ce creștea.

Ați observat că prin aceste cântece sacre erau relatate „multe episoade istorice și adevăruri importante”? Dumnezeu nu a vrut ca poporul Său să cânte niște cântece banale, ci i-a inspirat să compună mai degrabă o muzică înălțătoare, plină de gânduri profunde. Versurile inspirate de El conțin adevăruri profunde de o semnificație profetică și istorică. Pe măsură ce cântecele au fost repetate din nou și din nou, muzica i-a ajutat pe oameni să memoreze adevărul și să-l înțeleagă. Muzica aceasta a slujit ca o barieră împotriva apostaziei.

Una dintre ultimele îndatoriri ale lui Moise a fost să scrie o cântare foarte importantă. O puteți găsi în Deuteronomul 32:1-44. „Cântecul acesta nu era doar istoric, ci și profetic. În timp ce relata purtarea minunată a lui Dumnezeu față de poporul Său în veacurile trecute, le prefigura marile întâmplări ale viitorului, biruința finală a celor credincioși când Domnul Hristos Se va arăta din nou în putere și mărire… Trebuia să fie cântat de adunare când se participa la serviciul divin și să fie repetat la lucrul de peste zi. Era datoria părinților să imprime atât de bine cuvintele acestea în mintea receptivă a copiilor lor, încât să nu le uite niciodată” (Patriarhi și profeți, p. 261).

Pentru moment, vom menționa doar un singur fragment. Observați frumoasa descriere a grijii pe care o purta Dumnezeu pentru Israel: „El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate; l-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochilor Lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și-i poartă pe penele lui” (Deuteronomul 32:10,11).

Muzica și poezia înălțătoare lucrează împreună. Poezia conține idei prețioase. Cântarea înfrumusețează adevărul cu un model muzical minunat și face să fie ușor de reamintit. Duhul lui Dumnezeu încă se manifestă printre elevii evlavioși, conducându-i să compună o muzică sacră frumoasă, însoțită de cuvinte ce transmit idei profunde. Aceste melodii încă sunt de ajutor să înscrie acele idei în minte. Să cântăm o astfel de muzică oriunde am merge.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Citiți Țefania 3:17 și Luca 15:7. Enumerați câteva relatări biblice în care Dumnezeu cântă de bucurie.

  1. Cum l-a influențat David pe împăratul Saul prin intermediul muzicii sacre? 1 Samuel 16:14-23

Cum i-a influențat Isus prin cântec pe cei din jurul Său?
Gândiți-vă la unele cântece pe care le puteți folosi pentru a exercita o influență pozitivă asupra cuiva care se simte iritat, trist, leneș sau descurajat

SECȚIUNEA II

  1. Cum poate muzica să devină un idol?
    Gândiți-vă cu atenție la locul pe care îl ocupă muzica în viața voastră. A ajuns să fie un idol pentru voi?

SECȚIUNEA III

  1. Numiți o cântare pe care o cântăm astăzi, care conține „multe episoade istorice și adevăruri importante”.

  1. Citiți cântarea lui Moise din Deuteronomul 32:1-43. Detaliați pe scurt episoadele istorice și adevărurile importante pe care le învață

Studiu suplimentar: „Viața lui Iisus”, pp. 831–835 (în orig.); „Patriarhi și profeți”, pp. 592–602; 643 (în orig.).
Studiu suplimentar pentru lecțiile 40–48: „Vocea umană în vorbire și cântare”, pp. 407–469 (în orig.).