[luni, 12 septembrie]

SECȚIUNEA III


De multe ori nu suntem conștienți de războiul dintre Domnul Hristos și Satana, dezlănțuit în lumea invizibilă din jurul nostru. Satana și îngerii lui se străduiesc mereu să împiedice lucrarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu și îngerii Lui lucrează constant să facă cunoscută cauza lui Dumnezeu.

Cuvintele spuse de Gabriel lui Daniel ne reamintesc de realitatea acestor lupte. „În timp ce Satana se lupta să influențeze cele mai înalte autorități din Împărăția Medo-Persiei, ca să manifeste dezaprobare față de poporul lui Dumnezeu, îngerii lucrau în favoarea exilaților… Prin intermediul prorocului Daniel avem zugrăvită o priveliște a acestei lupte puternice dintre forțele binelui și răului. Timp de trei săptămâni, Gabriel a luptat cu forțele întunericului, căutând să anihileze influențele care lucrau asupra minții lui Cirus și, înainte ca lupta să se încheie, Însuși Hristos a venit în ajutorul lui Gabriel” (Profeți și regi, pp. 223, 224).

Ce victorie a fost! Satana și îngerii lui au fost total învinși. „Forțele vrăjmașului au fost ținute în frâu în toate zilele lui Cirus și în toate zilele fiului său Cambise, care a domnit aproape șapte ani și jumătate” (Idem). Astfel de rezultate aduc rugăciunea stăruitoare.

De acum, Gabriel era liber să ducă la îndeplinire o altă misiune importantă. El i-a spus lui Daniel: „Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate” (Daniel 10:14).

Cu toate că Daniel fusese întărit, el tot slăbit a rămas. Cu toate că îl auzea pe Gabriel vorbind, era incapabil să-i răspundă. Mărturia lui despre efectul acestei experiențe este următoarea: „Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut” (versetul 15).

Daniel avea nevoie să fie întărit mai departe, iar Isus i-a dat mai multă putere. Daniel ne spune că „iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: «Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere! Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare!»” (versetele 16, 17).

Daniel continuă să ne spună cum a fost întărit a treia oară. „Atunci, cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis: «Nu te teme de nimic, om preaiubit! Pace ție! Fii tare și cu inimă!» Și, pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: «Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit»” (versetele 18, 19).

Atingerea blândă a Domnului Hristos și cuvintele liniștitoare l-au întărit pe Daniel. Isus ne arată cum îi putem întări pe cei slăbiți din jurul nostru. „Cuvinte de bunătate, priviri de simpatie, expresii de apreciere vor fi, pentru mulți dintre cei care luptă singuri, ca un pahar de apă rece pentru sufletul însetat. Un cuvânt de încurajare și un gest de bunăvoință vor ajuta foarte mult la ușurarea poverilor care apasă greu asupra umerilor obosiți… Și fiecare cuvânt și fiecare faptă ale unei astfel de slujiri sunt scrise în cărțile cerului ca fiind pentru Hristos. «Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai Mei», spune El, «Mie Mi le-ați făcut»” („Mărturii pentru biserică”, vol. 7, p. 43).


(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Comparați Daniel 10:5,6 cu Apocalipsa 1:13-15. Cum se aseamănă descrierea lui Isus făcută de Daniel cu descrierea făcută de Ioan?

  1. Comparați Daniel 10:7,8 cu Faptele 9:4,7. Cum se aseamănă experiența lui Daniel când l-a văzut pe Isus cu experiența avută de Saul în drum spre Damasc?

  1. Comparați Daniel 10:7,8 cu Matei 28:2-4. Cum se aseamănă experiență trăită de oamenii care îl însoțeau pe Daniel cu experiența paznicilor romani care au văzut slava îngerilor?

SECȚIUNEA II

  1. Citiți ultimele două paragrafe din Viața lui Iisus, de la p. 113 (în orig.). Ce perspectivă vă dau acestea despre atitudinea lui Dumnezeu față de voi?_
  2. Mihail este un alt nume al lui Isus. Arătați din Biblie că lucrul acesta este adevărat: Ioan 5:25-29; 1 Tesaloniceni 4:16; Iuda 9.

  1. Primiți răspunsuri marcante la rugăciunile voastre, așa cum a primit și Daniel? Dacă nu, ce puteți face în privința asta?

SECȚIUNEA III

  1. Descrieți câteva moduri prin care îngerii lui Dumnezeu influențează treburile națiunilor. „Tragedia veacurilor”, p. 632 (în orig.)

  1. Gândiți-vă la două sau trei persoane pe care le cunoașteți și care au nevoie să fie întărite. Ce puteți face ca să le încurajați și să le ajutați?

Studiu suplimentar: Sfințirea vieții, pp. 46–52 (în orig.)