[luni, 22 august]

SECȚIUNEA III


Când i-a explicat lui Daniel viziunea, îngerul a vorbit mai mult despre împărăția veșnică decât despre împărățiile tiranice ale Babilonului, Persiei, Greciei și Romei la un loc. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții Celui Preaînalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie” (Daniel 7:17,18). Împărăția lui Dumnezeu este cea care contează. Împărăția lui Dumnezeu este aceea care ar trebui să ne atragă cel mai mult atenția.

Spre deosebire de împărățiile anterioare, această împărăție nu va avea sfârșit. Ea va exista „în veci, din veșnicie în veșnicie” (versetul 18). „Nu va fi nimicită niciodată” (versetul 14). Cu câțiva ani mai înainte, Dumnezeu a subliniat acest lucru lui Nebucadnețar. Explicând visul statuii compusă din elemente metalice, Daniel i-a spus împăratului: „Dar, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic” (Daniel 2:44).

Când va sosi această împărăție? În conformitate cu această viziune, aceasta va fi instaurată când se va hotărî cine sunt cetățenii autentici ai împărăției Domnului Hristos. Toți aceia care au aplicat pentru cetățenia cerului vor fi examinați la judecată. Cărțile care conțin înregistrarea vieților lor vor fi atent cercetate. Au primit ei moștenirea cerului prin sângele lui Isus? Și-au câștigat ei pașaportul pentru cer printr-o predare totală Majestății Sale? Viețile lor corespund rugăciunii lui Isus prin împlinirea voinței lui Dumnezeu pe pământ, așa cum este ea împlinită în cer? (Vezi Matei 6:10).

Isus îi acceptă drept cetățeni ai Săi pe aceia care L-au ales cu adevărat ca Împărat al vieților lor. Iar în cele din urmă, având o împărăție complet populată cu oameni loiali Lui, Isus este declarat Conducătorul de drept și etern al pământului.

„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată” (Daniel 7:13,14).


Când Isus este declarat împărat, Duhul Său se va retrage în liniște de la toți aceia care I-au respins oferta de milă și de iertare. Pentru prima dată în istoria lumii, mijlocirea Domnului Hristos pentru nelegiuiți va înceta, iar aceștia nu vor mai avea protecție față de Satana, conducătorul pe care l-au ales. Niciun limbaj nu poate descrie adecvat haosul ce se va declanșa. Războaiele, crimele, epidemiile, dezastrele naturale și supranaturale vor umple pământul de jale. Actele de furie, jafurile, violurile, gloatele dezlănțuite, crimele, toate acestea nu vor mai fi stăvilite. Proprietatea personală nu va mai fi respectată. Peste tot nu va fi decât violență. Națiunile pământului își vor atinge punctul final de existență. Tribunalul din ceruri a decretat ca stăpânirea lor să le fie luată.

În acest timp de anarhie și teroare pentru cei nelegiuiți, poporul lui Dumnezeu va fi protejat și ținut în siguranță printr-o dublare a numărului îngerilor păzitori.

Profetul Ilie a fost vânat și urât, dar în timp ce în jurul lui oamenii piereau de foame și de sete, el a fost întreținut cu apă și pâine oferite de cer. Și poporul lui Dumnezeu va fi vânat și urât în timpul acesta, dar la fel cum s-a întâmplat cu Ilie, pâinea și apa le vor fi asigurate (vezi Isaia 33:15,16).

Și la fel cum Israel a fost protejat de ultimele șapte plăgi trimise peste egipteni, și poporul lui Dumnezeu va fi ținut în siguranță în timpul ultimelor șapte plăgi.

Nu vreți să vă hotărâți acum să faceți parte din grupul care va fi protejat în timpul crizei finale și care Îl va primi pe Isus ca Împărat al lor atunci când va veni? (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Citiți Romani 12:19,20 și explicați de ce, în contextul capitolului 7 din Daniel, nu este responsabilitatea noastră de a răzbuna relele ce ne-au fost făcute.

SECȚIUNEA II

  1. Cine va fi achitat la judecata descrisă în Daniel 7? Justificați-vă răspunsul cu versete din acest capitol.
    De ce cei neprihăniți privesc judecata lui Dumnezeu ca pe o comoară prețioasă?
  2. Cine va fi condamnat la această judecată? Justificați-vă răspunsul cu versete din Daniel 7.

SECȚIUNEA III

  1. Citiți Isaia 33:14-16. Descrieți cele două grupuri opuse de oameni.

Cărui grup îi este frică?
Cărui grup îi oferă Dumnezeu pâine și apă?

  1. Să presupunem că voi cunoașteți pe cineva căruia îi este frică de judecată. Explicați cu propriile cuvinte cum puteți ajuta acea persoană să înțeleagă că judecata este o veste bună pentru cei drepți și că știți cum să fiți în grupul potrivit, astfel încât să nu vă fie frică de judecată. Psalmii 1 și 15 vă pot fi de ajutor.


  1. Citiți Matei 25:14-30. De ce este judecata (versetul 19) un lucru bun pentru doi dintre slujitori și un lucru rău pentru celălalt? Vedeți, de asemenea, Galateni 6:7

Studiu suplimentar: Parabolele Domnului Isus, pp. 164-180, 307-319, 325-365