[luni, 15 august]

SECȚIUNEA III


În viziunea lui, Daniel privea la a patra fiară, cea mai îngrozitoare, care reprezenta Imperiul Roman. În timp ce era atent la cele zece coarne, a observat ceva foarte interesant.

„M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie” (Daniel 7:8).

Cum acesta mic din urmă este un corn, tragem concluzia că reprezintă o împărăție, la fel ca toate celelalte zece. Are ochi și o gură și vorbește cu trufie. Chiar dacă este numit un corn mic, aflăm din versetul 20 că „avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne”. Mai mult, Daniel spune că a văzut „cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit” (versetul 21).

Profeția este extrem de precisă. Cornul cel mic avea să apară după căderea Romei, în anul 476 d.Hr., în mijlocul națiunilor Europei. Acesta va distruge trei popoare (pe heruli, vandali și ostrogoți). Va fi mic din punct de vedere geografic. Va fi un vrăjmaș care va persecuta poporul lui Dumnezeu. Nu va fi o simplă putere civilă precum celelalte coarne.

Cornul cel mic reprezintă biserica din Roma. Chiar dacă este organizată asemenea unei țări, este locul central de guvernare al Bisericii Catolice. Din punct de vedere geografic, este un teritoriu mic, de unde și cornul mic. Dar în principal nu este un guvern civil, ci unul religios, cu o influență puternică în întreaga lume. Câteodată este numită papalitate. În timpul Evului Mediu, papii au condus Europa de la Vatican. Când papalitatea a venit la putere, după destrămarea Imperiului Roman, a distrus trei dintre cele zece coarne. De atunci a vorbit cu trufie, pretinzând că este infailibilă, capabilă să ierte păcatele și să dea oamenilor indulgențe (aprobare) pentru a păcătui.

De asemenea, papalitatea a persecutat teribil poporul lui Dumnezeu. „Acum au început cei 1 260 de ani de persecuție papală preziși în profețiile din cărțile Daniel și Apocalipsa… Creștinii au fost obligați fie să renunțe la integritatea lor și să accepte ceremoniile și închinarea papală, fie să-și chinuie viața în temnițe sau să sufere moartea pe roată, pe rug sau sub securea călăului… Persecuția s-a dezlănțuit asupra celor credincioși cu o furie mai mare ca niciodată, iar lumea a devenit un imens câmp de luptă” (Tragedia veacurilor, p. 52).

Mai mult, papalitatea a îndrăznit să schimbe vremurile și legea lui Dumnezeu. „Papa a schimbat ziua de odihnă din a șaptea zi în prima zi a săptămânii. El s-a gândit să schimbe chiar porunca dată pentru a-l face pe om să-și aducă aminte de Creatorul său. S-a gândit să schimbe cea mai mare poruncă din Decalog și să se facă astfel egalul lui Dumnezeu sau chiar să se înalțe mai presus de Dumnezeu” (Scrieri timpurii, p. 80).

Ce scenă îngrozitoare! Nu e de mirare că Daniel a spus: „Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedeniile din capul meu m-au înspăimântat” (Daniel 7:15). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. De ce sunt vânturile puternice, asemănătoare uraganelor, o bună ilustrație a modului cum aceste patru împărății au ajuns la putere?

 1. De ce este important să studiem istoria popoarelor, așa cum ne este prezentată în aceste profeții? Profeți și regi, p. 548 (în orig.)

SECȚIUNEA II

 1. Explicați de ce fiecare dintre aceste patru fiare era o bună reprezentare a împărăției pe care o simboliza.
  Leul
  Ursul
  Leopardul
  Fiara îngrozitoare
 2. Cum ne poate oferi alinare în încercările prezente faptul că Dumnezeu cunoaște în detaliu viitorul?

SECȚIUNEA III

 1. Citiți Daniel 7:8,20,23-25. Enumerați cel puțin opt trăsături de identificare a puterii reprezentate de cornul cel mic. 1. În Daniel 7:20, despre cornul cel mic se precizează că „avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne”. În ce mod a fost papalitatea atât mai mică, dar și mai mare decât celelalte puteri ale Europei?

 1. Revedeți cu atenție profeția din Daniel 7 și interpretarea ei. Faceți o schemă sau un desen care să arate asemănările dintre această viziune și cea din Daniel 2. De asemenea, includeți informațiile suplimentare oferite în această viziune. După aceea, explicați această profeție unui/unei frate/surori sau prieten/prietenă mai mic/mică.