[luni, 1 august]

SECȚIUNEA III


Timpul judecății nu este un timp pentru petreceri. „Te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai-marii tăi, nevestele și țiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta și toate căile tale!” (Daniel 5:23).

După aceea, Daniel a citit și a explicat scrierea: „Numărat, numărat, cântărit și împărțit” (versetul 25).

„Numărat” – mene – reprezenta faptul că împărații cu împărățiile lor, precum și indivizii, sunt cântăriți în balanța justiției lui Dumnezeu. Dumnezeu pune la dispoziția fiecărui individ și fiecărei națiuni un timp anume, dar El nu va permite ca păcatul și răzvrătirea să continue pentru totdeauna.

„Cântărit” – tekel – indică faptul că Belșațar și împărăția Babilonului au umplut măsura vinovăției lor. „Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor” (versetul 27).

„Împărțit” – peres – indica spre faptul că Imperiul Babilonian urma să fie împărțit în două și dat mezilor și perșilor. Împăratul nu știa încă, dar în momentul acela, soldații persani înaintau în marș către porțile nepăzite ale cetății Babilon.

Când Daniel a terminat, împăratul a poruncit să fie îmbrăcat cu haine împărătești, să-i pună un lanț de aur în jurul gâtului și l-a făcut al treilea om ca importanță în împărăție, așa cum promisese. (Belșațar era de fapt al doilea om din împărăție, deoarece era coregent cu tatăl lui.)

Iar acesta a fost ultimul act oficial pe care l-a semnat Belșațar, căci „chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldeenilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție Darius Medul, care era în vârstă de șaizeci și doi de ani” (versetele 30, 31).

Belșațar a aflat prea târziu că plăcerile păcatului sunt trecătoare. Oricum, noi putem învăța din această istorie. În cazul în care ne bucurăm de păcat în orice formă ar fi, ce spune asta despre starea inimilor noastre? „Dacă Îl cunoașteți pe Dumnezeu, dacă sunteți cu adevărat convertiți, nu veți căuta plăcerea în lucrurile păcătoase. Teama de Dumnezeu va fi în inima voastră și, pe măsură ce priviți la Golgota, caracterul urâcios al fărădelegii vă va fi descoperit, veți vedea marea dragoste cu care Dumnezeu v-a iubit și nu veți mai simți dorința de a păcătui” (Materialele 1888, p. 961 în orig.). Vedeți speranța din aceste cuvinte? Care este soluția dacă vă bucurați de păcat? Cum puteți ajunge să-l urâți?

Daniel 5 conține multe lecții simple și semnificative. Nimeni nu își permite să fie un iubitor de plăceri și de distracții într-o perioadă care solicită de la noi un devotament serios și o ură față de păcat. Nu ne putem permite să așteptăm până ce ajungem la o vârstă înaintată ca să-L luăm în serios pe Dumnezeu. Este periculos să ignorăm lecțiile ce pot fi învățate din greșelile părinților și ale altora. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu este întotdeauna prezent, cunoscându-ne gândurile, cuvintele și acțiunile noastre. Trebuie să căutăm să vorbim și să acționăm fiind conștienți de judecată, căci într-o bună zi „toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos” (2 Corinteni 5:10).

Iată o altă lecție pe care trebuie să ne-o amintim. Dumnezeu este onorat de credincioșia noastră chiar și la o vârstă înaintată. Tânărul Belșațar a murit în noaptea aceea, dar bătrânul Daniel nu. Slujitorul lui Dumnezeu încă mai avea de lucru în împărăția mezilor și a perșilor. (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. În ce fel se aseamănă lipsa de respect pe care o acordăm câteodată Sabatului cu tipul de păcat pe care l-a comis Belșațar când a folosit vasele sacre și sfinte ca să bea vin? Leviticul 19:30; Isaia 58:13,14; Ezechiel 20:11-20

Dar atunci când banii de zecime sunt folosiți pentru binele nostru? Leviticul 27:30; Maleahi 3:8-10

 1. De ce trage Dumnezeu oamenii la răspundere pentru păcatele comise când sunt beți?

SECȚIUNEA II

 1. Cum s-a simțit Belșațar când Dumnezeu i-a întrerupt petrecerea nelegiuită? Daniel 5:6
  Cum se vor simți nelegiuiții când se va întoarce Isus? Apocalipsa 6:14-17
  Ce eveniment viitor trebuie să avem mereu în minte? 2 Corinteni 5:10,11
 2. Comparați răspunsul lui Daniel față de răsplata pe care i-o oferea Belșațar cu răspunsul lui Balaam față de răsplata pe care i-o oferea Balac. Daniel 5:17; Iuda 11; Numeri 22:17,18

 1. Mama lui Jane s-a căsătorit cu un necreștin. Explicați, bazându-vă pe ceea ce i-a spus Daniel lui Belșațar, de ce Jane nu poate folosi greșeala mamei ca motiv să se întâlnească și să se căsătorească cu un necreștin.
 2. Unii oameni nu citesc Biblia și nici Spiritul Profetic, gândindu-se că Dumnezeu nu-i va trage la răspundere pentru ceea ce nu știu. Citiți din nou ultimul paragraf din această secțiune și explicați pericolul acestui mod de a gândi.
  SECȚIUNEA III
 3. Belșațar a fost cântărit și găsit ușor și același lucru se poate întâmpla și cu noi. „Dacă nu simțiți că sunteți în vreun pericol și dacă nu înălțați nicio rugăciune pentru a cere ajutor și putere ca să rezistați ispitelor, în mod sigur vă veți rătăci. Faptul că v-ați neglijat datoria va fi trecut în cartea din cer a lui Dumnezeu și, în ziua încercării, veți fi cântăriți și găsiți prea ușori” (Mărturii pentru biserică, vol. 3. p. 356). Cum putem evita să fim găsiți ușori?

Studiu suplimentar: „Profeți și regi”, pp. 522–538 (în orig.)