[joi, 21 iulie] Întrebări de reflecție

 1. Cum de L-a recunoscut Nebucadnețar pe Isus în cuptorul încins?

 1. Descrieți schimbarea care a cuprins mulțimea după ce tinerii evrei au ieșit din cuptorul încins.

 1. Ce nu se opresc să facă aceia care au adevăratele principii creștine?
  Ce anume nu se întreabă aceștia? (două întrebări)

 1. Evreii credincioși erau foarte deștepți și aveau slujbe bune; însă ce anume nu făceau ei?
 2. Și-au ascuns Daniel și prietenii lui credința? Ce anume lumina prin ei?
  Ce au înțeles toți asociații lor?
 3. Ce a declarat Domnul prin eliberarea celor trei evrei?

 1. Ce lecție învățați din această istorie, dacă simțiți că sunteți slabi de inimă, că sunteți ezitanți sau lași în lucrarea de slujire a cauzei lui Dumnezeu? Ce încurajare găsiți în această relatare, dacă aveți probleme pentru că refuzați să renunțați la îndatoririle voastre?
 2. Când vom putea estima cantitatea de bine realizată de creștinii relativ obscuri, dar devotați?
 3. Când ne putem aștepta ca Dumnezeu să-Și descopere puterea în noi?