[luni, 11 iulie]

SECȚIUNEA III


Profeția din Daniel 2 trasează o schiță de bază a istoriei lumii din timpul lui Nebucadnețar până la venirea Domnului Isus Hristos. Așa cum vom vedea în lecțiile viitoare, Daniel a primit mai multe viziuni suplimentare, conținând multe alte detalii despre viitor.

Cum stau lucrurile cu Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma și regatele separate? A vrut Dumnezeu cu adevărat ca imperiile acestea să conducă? Care a fost planul original al lui Dumnezeu? Pentru a afla, trebuie să ne întoarcem în vremea lui Avraam.

Care a fost scopul lui Dumnezeu când a ales familia lui Avraam? El dorea să binecuvânteze întreaga lume cu cele mai bune daruri ale cerurilor. Dumnezeu Și-a dezvăluit marea Sa putere și mila plină de tandrețe urmașilor lui Avraam. El a încredințat națiunii Israel legile Sale înțelepte, astfel încât să poată păzi și păstra adevărul. El le-a dat serviciul de jertfe, pentru ca ei să-i poată învăța și pe alții calea salvării prin credința în Isus Hristos. Israeliții urmau să descopere caracterul lui Dumnezeu și să dea invitația Evangheliei întregii lumi.

„În felul acesta, lumina cerului avea să strălucească peste o lume cuprinsă de întuneric și un glas avea să fie auzit chemând toate popoarele să se întoarcă de la idolatrie la slujirea viului Dumnezeu” (Profeți și regi, p. 3).

Planul lui Dumnezeu pentru Israel a fost unul frumos. Israel urma să se extindă de la teritoriul lor original din Canaan. Aceia care Îl respingeau pe Dumnezeu urmau să fie izgoniți. Mulți oameni, totuși, urmau să fie atrași la Dumnezeu; așa cum s-a întâmplat cu Rahav și Rut, și aceștia se vor alătura israeliților. „Pe măsură ce numărul copiilor lui Israel avea să crească, ei urmau să-și extindă hotarele, până când împărăția lor avea să cuprindă lumea” (Idem, p. 4). Cât de diferită ar fi fost istoria lumii dacă Israel ar fi rămas credincios lui Dumnezeu!

Numai că Israel a eșuat. „L-au jefuit de slujirea pe care le-o cerea și i-au lipsit și pe semenii lor de îndrumarea religioasă și de un exemplu sfânt” (Idem, p. 4). Plin de răbdare, Dumnezeu le-a trimis profet după profet, rugând Israelul să se întoarcă la El, dar poporul nu a vrut. În cele din urmă, nu a mai fost posibil să se împlinească planul original pe care l-a avut Dumnezeu pentru Israel. Locuitorii lui Israel și Iuda au fost duși în captivitate, iar „cununa luată de la Israel a ajuns în mod succesiv la imperiile babilonian, medo-persan, grec și roman” (Educație, p. 93).

Dumnezeu are un plan bun pentru viețile noastre, un plan prin care alți oameni vor fi binecuvântați și vor ajunge să aibă cunoștință de Dumnezeu. Haideți să nu repetăm greșelile tragice făcute de aceste împărății! Haideți să ne integrăm acum în Împărăția cerului și să ne hotărâm să fim ca Daniel – pentru a împlini scopul lui Dumnezeu în viețile noastre, dându-I lui Dumnezeu slujirea pe care I-o datorăm și dând oamenilor din jur un exemplu sfânt, arătându-le care este calea către Mântuitorul. Apoi, când în sfârșit va veni Împărăția veșnică a lui Dumnezeu, nu vom face parte dintre cei lipsiți de evlavie, care „sunt ca pleava pe care o spulberă vântul” (Psalmii 1:4).

Cât de minunat este că Împărăția veșnică a lui Dumnezeu nu va fi o dinastie în care tatăl moare și fiul urmează la conducere. În această împărăție nu vor avea loc răscoale și nici preluări cu forța ale guvernelor. „Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic” (Daniel 2:44).

Totul se va întâmpla exact cum a profetizat Daniel. Chiar înainte de venirea lui Isus, acest strigăt victorios va răsuna în ceruri: „Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor!” (Apocalipsa 11:15).

Nu vreți și voi să faceți parte din împărăția aceasta? Nu merită să o ratăm pentru nimic în lume.


(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. Citiți cu atenție Daniel 2:31-45. Faceți o schiță sau un desen care să ilustreze această profeție – atât ceea ce a văzut împăratul Nebucadnețar, cât și interpretarea visului – și folosiți-le ca să explicați această profeție unui frate sau prieten mai mic decât voi.
 2. Cum se leagă Amos 3:7 de profeția din Daniel 2?
  SECȚIUNEA II
 3. De ce este profeția o dovadă atât de importantă a inspirației Bibliei? Isaia 41:23; 46:9,10

De ce credeți că multe studii de evanghelizare și biblice încep cu această profeție?

 1. Numiți alte evenimente pe care Dumnezeu le-a prevestit cu acuratețe.
 2. Cum au ajutat Hitler, Napoleon și alții ca ei la dovedirea adevărului biblic?

SECȚIUNEA III

 1. Ce reprezintă piatra din Daniel 2? 1 Corinteni 10:4; Isaia 28:16; Luca 20:17,18

 1. Citiți Daniel 2:44. Enumerați patru căi prin care este diferită Împărăția lui Dumnezeu de celelalte împărății precedente.

 1. Care sunt cerințele pentru a deveni cetățeni ai Împărăției cerurilor? Matei 25 1 Corinteni 6:9–11; Galateni 5:19–24 Apocalipsa 21:7, 8, 27
  Studiu suplimentar: „Educație”, pp. 173–184