[duminică, 10 iulie]

SECȚIUNEA II


Dacă ați mai studiat această profeție mai înainte, știți că cele patru imperii din Daniel 2 sunt Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma. V-ați gândit însă vreodată cât de incredibilă este această profeție?

Pentru noi, cei care privim în urmă cu 2 600 de ani, nu pare foarte special să știm că alte imperii vor urma în cele din urmă Babilonului. Dar câte detronări de imperii vor exista după Daniel? Două sau cinci? Opt? Dacă ați fi un profet fals și ați vrea să amânați momentul când veți fi dați de gol, nu ați spune că vor fi doar patru imperii succesive, ci șaizeci sau chiar o sută de imperii.

Numai că profeția biblică nu este un joc al ghicirii. Profeția este exactă. Aceasta este una din dovezile majore ale preciziei și acurateței Bibliei. Dumnezeu numește capacitatea de a prevedea viitorul o dovadă că El este adevăratul Dumnezeu. „Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit” (Isaia 46:9,10).

Cărțile de istorie arată că profeția din Daniel s-a îndeplinit. Împărăția Babilonului a fost înlocuită de cea medo-persană. A urmat apoi Grecia, condusă de Alexandru cel Mare, iar după aceea Roma, care a fost înlocuită de o colecție de conducători tribali, devenind în cele din urmă Europa modernă, reprezentată de picioarele din fier și lut. În ciuda eforturilor repetate de a unifica Europa prin război sau alianțe, acest lucru nu a avut succes niciodată – nici în timpul lui Charles al V-lea, al lui Napoleon ori al lui Hitler.

Câteodată părea că eforturile lor vor avea succes. De exemplu, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Hitler a reușit să cucerească foarte repede mai multe țări europene. Planul lui era să ridice al Treilea Reich, care să dureze 1 000 de ani. Studenții profeției Bibliei au știut însă că planurile lui Hitler nu aveau cum să se împlinească; în visul lui Nebucadnețar nu a existat un al cincilea imperiu.

Un astfel de student a fost Franz Hasel. Fiind înrolat în armata lui Hitler la începutul războiului, el a câștigat în cele din urmă respectul căpitanului lui și a primit o poziție responsabilă în cadrul companiei, unde se știa bine că era un student al Bibliei.

Cu o anumită ocazie, când compania lor staționa pe teritoriul Rusiei, la mai bine de 1 600 km de casă, căpitanul, un fost profesor de istorie, l-a chemat pe Hasel în camera lui și i-a cerut să-i explice anumite pasaje din Biblie. Într-un moment de pauză în conversație, Hasel l-a întrebat cu tact pe căpitan dacă este dispus să verifice exactitatea unor fapte despre care citise în Biblie. Bineînțeles, căpitanul a fost de acord.

Drept urmare, Hasel a descris în detaliu profeția din Daniel 2. După mai mult de trei ore, căpitanul, plin de uimire, a fost de acord că totul se întâmplase exact așa cum prevăzuse Biblia. Apoi, referindu-se la picioarele din fier și lut, a întrebat repede ce înseamnă acestea. Hasel i-a declarat plin de încredere că Hitler nu avea cum să reușească; Germania lupta într-un război pe care îl pierduse.

În urma acestui studiu, căpitanul a început să raționalizeze combustibilul în secret, ca să aibă destul când va începe în cele din urmă retragerea. Astfel, a salvat viețile multor bărbați din compania lui.

Profeția biblică este exactă și de încredere. „Tot ce se construiește pe autoritatea omenească va fi distrus, dar ceea ce este ridicat pe cuvântul de neschimbat al stâncii lui Dumnezeu vă dăinui veșnic” (Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 38).


(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea II.)