[joi, 30 iunie] Întrebări de reflecție

  1. A mai fost vreodată vreun tânăr sau tânără mai crunt ispitiți decât au fost Daniel și prietenii lui?
    Care a fost ispita lor?
  2. Ce au înțeles ei că trebuie să facă pentru a rezista ispitei? (două lucruri)

Ce ar trebui să facă tinerii și tinerele care au dorința de a lua atitudine așa cum a făcut-o Daniel?


  1. Care sunt oamenii capabili să îndeplinească cele mai multe lucruri în războiul împotriva necumpătării?
  2. Ce pot face ca să fie plăcuți lui Isus tinerii și tinerele care pretind a crede adevărul pentru acest timp?

  1. Ce anume nu le va fi rușine să facă discipolilor lui Isus?
  2. Descrieți refuzul satisfacerii apetitului pervertit (patru cuvinte).

Descrieți păcătuirea și răsfățul cu alimente și băuturi dăunătoare (patru cuvinte).


  1. Ce anume îi face pe îngeri să se bucure?