[miercuri, 29 iunie] Război împotriva necumpătării

Niciun tânăr și nicio tânără nu ar putea fi mai crunt ispitiți decât au fost Daniel și prietenii săi. Acestor patru tineri evrei li s-au servit porții de vin și de carne de la masa regelui. Totuși, ei au ales să fie temperați. Ei au văzut că primejdiile veneau din toate direcțiile și, ca să se împotrivească ispitei, era necesar să depună cele mai hotărâte eforturi și să aibă încredere în ajutorul lui Dumnezeu.

Tinerii care doresc să ia atitudine așa cum a făcut Daniel trebuie să-și exercite puterile spirituale în întregime, cooperând cu Dumnezeu și încrezându-se pe deplin în puterea pe care El a promis-o tuturor celor care vin la El în ascultare umilă.

Între virtute și viciu există un război constant. Elementele discordante ale unuia și principiile pure ale celeilalte se luptă să stăpânească. Satana se apropie de fiecare om cu o formă de ispită care să ducă la calea îngăduirii poftelor. Necumpătarea este înfricoșător de răspândită. Oriunde am privi, vedem acest rău prețuit cu drag. În ciuda eforturilor depuse pentru a-l controla, necumpătarea este în creștere. Nu putem fi prea serioși în a căuta să-i împiedicăm progresul, să-i ridicăm pe cei căzuți și să-i adăpostim pe cei slabi de ispite. Cu mâinile noastre omenești slabe, nu putem face decât puțin, dar avem la dispoziție un Ajutor infailibil. Nu trebuie să uităm că brațul Domnului Hristos poate ajunge până în adâncurile suferinței și degradării umane. El ne poate ajuta să cucerim chiar și teribilul demon al necumpătării.

Nu există nicio categorie de persoane capabile să realizeze mai multe în războiul necumpătării decât tinerii cu teamă de Dumnezeu. În timpul nostru, tinerii din orașe ar trebui să se unească asemenea unei armate ferme și hotărâte și să ia atitudine împotriva oricărei forme de necumpătare egoistă și distrugătoare a sănătății. Ce putere ar avea ei fiind de partea binelui! Cât de mulți oameni nu ar salva ei de la descurajare și deprimare din sălile și cluburile unde se ascultă muzică și unde se desfășoară atâtea alte atracții gândite să momească tineretul! Necumpătarea, blasfemia și desfrânarea sunt surori. Fie ca toți tinerii și tinerele cu teamă de Dumnezeu să se încingă cu armură și să răzbată. Puneți-vă numele în dreptul fiecărui angajament de temperanță prezentat. Astfel, vă extindeți influența în favoarea semnării angajamentului și-i puteți convinge și pe alții să o facă. Nicio scuză jalnică să nu vă rețină să faceți acest pas. Lucrați pentru binele sufletelor voastre și pentru binele altora.

Tinerii și tinerele care pretind să creadă adevărul pentru timpul acesta pot fi pe placul lui Isus doar unindu-se în efortul de a se confrunta cu relele care, cu o influență seducătoare, au pătruns în societate. Ei ar trebui să facă tot ce pot ca să oprească valul de necumpătare care se răspândește acum cu o putere demoralizatoare în toată lumea. Realizând că necumpătarea are suporterii ei declarați, aceia care Îl onorează pe Dumnezeu iau poziție fermă împotriva valului de rău care mătură și ia cu el cu rapiditate, pe drumul pierzaniei, atât bărbați, cât și femei.

Urmașii lui Isus nu se vor rușina niciodată să practice temperanța în toate lucrurile. De ce să se rușineze un tânăr pentru că refuză un pahar cu vin sau o halbă de bere cu spumă? Refuzul de a satisface apetitul pervertit este un act onorabil. A păcătui echivalează cu lașitatea; răsfățul cu alimente și băuturi dăunătoare înseamnă slăbiciune, mișelie, înjosire; în schimb, respingerea apetitului pervertit e semnul unui caracter puternic, curajos și decent. La curtea din Babilon, Daniel era înconjurat de ispita de a păcătui, dar cu ajutorul Domnului Hristos și-a menținut integritatea. Acela care nu poate rezista ispitei, când toate resursele de a învinge îi sunt la îndemână, nu este înregistrat în cărțile din cer ca om.

Îndrăzniți să fiți ca Daniel. Îndrăzniți să luați atitudine singuri. Aveți curaj să faceți ce este drept. Reținerea lașă și tăcută în fața celor care sunt de partea răului, în timp ce ascultați de planurile lor, vă face unul dintre ei. „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice.”

În orice moment și în orice ocazie, este necesar să aveți curaj moral pentru a adera la principiile unei temperanțe stricte. Ne putem aștepta ca, urmând o astfel de cale, să-i surprindem pe aceia care nu se abțin în totalitate de la toate stimulentele; dar cum am putea noi să ducem înainte lucrarea reformei dacă ne conformăm obiceiurilor și practicilor dăunătoare ale celor cu care ne asociem?

Inteligențele sfinte ale cerului privesc conflictul ce are loc între ispititori și ispitiți. Îngerii se bucură atunci când aceia care sunt ispitiți refuză ispita și, în puterea lui Isus, înving, căci Satana este cel care a pierdut în conflict. Pentru noi, Domnul Hristos, atunci când era slăbit și suferea de foame, a luptat în bătălia împotriva apetitului și l-a învins pe Satana. În numele și în puterea lui Isus, fiecare tânăr și fiecare tânără pot învinge vrăjmașul chiar azi în privința apetitului pervertit. Dragii mei tineri/tinere, prieteni/prietene, avansați pas cu pas, până când obiceiurile voastre se vor afla în armonie cu legile vieții și ale sănătății. Acela care a învins în pustia ispitei declară: „Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”
– „The Youth’s Instructor”, 16 iulie 1903