[luni, 27 iunie]

SECȚIUNEA III


Adevărul poate rezista examinării riguroase, iar hrana simplă aleasă de Daniel s-a dovedit superioară. „După cele zece zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului” (Daniel 1:15). Drept urmare, „îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi” (versetul 16).

Dieta lui Daniel și a prietenilor lui i-a scos în evidență, iar Dumnezeu le-a binecuvântat credincioșia (vezi versetul 17). Însuși Dumnezeu i-a învățat (vezi Isaia 54:13).

Înainte să absolve, au avut de trecut o ultimă examinare orală cuprinzătoare chiar cu împăratul Nebucadnețar. Cât de atent s-au pregătit pentru acest moment! Cu câtă stăruință s-au rugat! Ținta lor nu era să se acopere ei de slavă; grija lor era să-I aducă slavă lui Dumnezeu. În cer, vom putea să-l ascultăm pe Nebucadnețar amintindu-și cum le punea întrebări și le asculta cu atenție răspunsurile. În cer, vom putea să-i ascultăm pe Daniel și pe cei trei prieteni ai lui vorbind despre emoțiile pe care le-au simțit în timp ce așteptau să fie anunțate notele. În plus, vom putea să ascultăm informațiile din spatele scenei, împărtășite de îngerii lor însoțitori, în timp ce-și vor aminti de activitatea lor intensă din timpul acelor ani din Babilon.

„Tinerii cei mai promițători din toate țările cucerite de mărețul învingător au fost adunați la Babilon, totuși, printre ei, captivii evrei erau fără egal” (The Youth’s Instructor, 9 iulie 1903). „În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui” (Daniel 1:20). În consecință, aceștia patru au fost aleși să ocupe cele mai înalte poziții la curtea împăratului.

Biblia este plină de soluții de succes. Dumnezeu încă dă înțelepciune celor care trăiesc „cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). Succesul lui Daniel este și la dispoziția elevilor de azi. Unul dintre secretele importante pentru realizarea lui academică a constat în evitarea băuturilor alcoolice. S-a dovedit că acestea diminuează capacitatea de învățare și afectează atât memoria pe termen scurt, cât și pe cea de lungă durată. Alcoolul diminuează gândirea și judecata de calitate, jefuind consumatorul de înțelepciune.

Dieta simplă vegană aleasă de Daniel a fost un alt secret important al realizărilor lui academice. O astfel de dietă ajută la studiu și la performanță. S-a demonstrat în mod repetat că este o dietă superioară. Într-un interesant experiment școlar public, elevii unei școli din New York au urmat o dietă vegană. Deloc surprinzător, în această încercare de un semestru, frecvența școlară și rezultatele la teste s-au îmbunătățit, iar procentul de obezitate a scăzut. Stând singur de partea principiului, Daniel stabilea un model de succes pentru tot restul vieții. „Caracterul este mai impresionabil în copilărie și tinerețe. Atunci trebuie să câștige omul puterea de a se stăpâni… Mai mult decât orice dar natural, obiceiurile formate în primii ani decid dacă un om va fi biruitor sau biruit în lupta vieții. Tinerețea este timpul semănatului. Ea stabilește ce fel de seceriș vom aduna în viața aceasta și în cea viitoare” („Viața lui Iisus”, p. 48).

Obiceiurile temperate ale lui Daniel i-au prelungit viața folositoare. Cariera lui a durat peste 70 de ani și a inclus poziții de conducere în două dintre cele mai mari imperii. „Așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus” (Daniel 1:21). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. De ce l-a chemat Dumnezeu pe Avraam să plece din Babilon (Caldeea)? Geneza 12:1-3; „Patriarhi și profeți”, pp. 125–127; „Profeți și regi”, pp. 15–22

Erau locuitorii din Canaan mai buni decât locuitorii păgâni și idolatri din Babilon?
Motivați-vă răspunsul. (Vezi Geneza cap. 19; 26:34,35; 28:6-9; „Patriarhi și profeți”, p. 128)


  1. Citiți Deuteronomul 4:25-27; 30:15-20. Dumnezeu a promis să dea țara Canaan copiilor lui Avraam. Care erau condițiile acestei promisiuni?

SECȚIUNEA II
3 Mulți dintre tinerii israeliți care au fost luați ostatici în Babilon nu erau credincioși lui Dumnezeu. De ce ne amintim de Daniel și de cei trei prieteni ai lui, și nu și de ceilalți tineri? Psalmii 37:9-11,18-20,34-38


SECȚIUNEA III

  1. Ce decizie a luat Daniel ca să-și maximizeze capacitatea de a studia în școală?
  2. De ce s-a hotărât îngrijitorul la sfârșitul testului de zece zile să le ofere o dietă vegană simplă lui Daniel și prietenilor lui?
  3. La optzeci de ani, Daniel era în continuare prim-ministru. În ce fel este acest lucru o mărturie pentru beneficiile principiilor sănătății pe care le-a adoptat când era tânăr?
  4. Vreți să aveți rezultate excelente la școală și să-L onorați pe Dumnezeu așa cum a făcut Daniel? Ce schimbări în dietă și în stilul de viață este necesar să faceți pentru a realiza aceasta?

Studiu suplimentar: „Profeți și regi”, pp. 479–490; „Sfințirea vieții”, pp. 18–33