[sâmbătă, 11 iunie] Vinul Babilonului

SECȚIUNEA I


Biblia asociază băuturile alcoolice cu imoralitatea (vezi Geneza 9:21; 19:32; Apocalipsa 17:2), fiind subliniat faptul că alcoolul ne distruge înțelepciunea, făcându-ne certăreți și violenți.

Solomon a spus că „vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept” (Proverbele 20:1). Biblia ne avertizează, în Proverbele 23:35, de problema dependenței de alcool: „Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”

Alcoolul ne face atât de încrezători în noi înșine, încât nu mai suntem prevăzători față de pericol. „În al douăzeci și șaselea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ela, fiul lui Baeșa. El a domnit peste Israel la Tirța. A domnit doi ani. Slujitorul său Zimri, care era mai-mare peste jumătate din carele lui, a uneltit împotriva lui. Ela era la Tirța chefuind și îmbătându-se în casa lui Arța, căpetenia casei împăratului la Tirța. Zimri a intrat, l-a lovit și l-a ucis în al douăzeci și șaptelea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Și a domnit el în locul lui” (1 Împărați 16:8-10).

Alcoolul ne face slabi când ar trebui să fim puternici, aducând asupra noastră înfrângerea când ar trebui să experimentăm victoria. Ben-Hadad avea o armată mare, puternică și bine dotată. Aceasta depășea cu mult mica forță de 7 000 de soldați a lui Ahab. „Ben-Hadad bea și se îmbăta în corturile lui cu cei treizeci și doi de împărați care-l ajutau” (1 Împărați 20:16). Iar armata cea impunătoare, având comandanții beți, a fost înfrântă de mica forță a lui Ahab.

Sub influența alcoolului, luăm decizii greșite pe care nu le-am lua dacă am fi treji. Aceste decizii prostești ne pot hăitui pentru tot restul vieții. Irod i-a luat viața lui Ioan Botezătorul în timp ce era sub influența alcoolului. Sfătuitorii lui nu l-au oprit, deoarece și ei se găseau sub influența înnebunitoare a băuturilor tari. Cu toate că oamenii aceștia s-au trezit a doua zi torturați de vinovăție, ei încă nu s-au confruntat cu judecata. Spiritul profetic face următoarea observație: „Oamenii aceștia ocupau poziții înalte și de încredere în națiunea lor și asupra lor planau răspunderi grele; cu toate acestea, se dedaseră atât de mult la petrecere și la beție, încât simțurile lor erau paralizate. Mintea le era amețită de muzică și de dansul ațâțător, iar conștiința lor adormise. Prin tăcerea lor, au pronunțat sentința de moarte asupra profetului lui Dumnezeu pentru a mulțumi răzbunarea unei femei blestemate” („Viața lui Iisus”, pag. 222).

Nu-i de mirare că împărații și cei care aspiră la poziții de conducere au fost avertizați să nu bea niciodată vin! „Nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari” (Proverbele 31:4). Nu-i de mirare că preoții din Vechiul Testament au primit următoarea poruncă: „Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare!” (Leviticul 10:9). Nu-i de mirare că Pavel i-a instruit pe cei pe care i-a convertit: „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh!” (Efeseni 5:18). Nu-i de mirare că Dumnezeu a apreciat exemplul lui Ionadab de a-și crește copii. „Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ‘Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri’” (Ieremia 35:6).

Nu-i de mirare nici că Ellen White i-a avertizat pe tineri: „Să nu vă ajungă pe buze nicio picătură de alcool, pentru că folosirea lui înseamnă degradare și suferință. Angajați-vă să fiți total abstinenți, pentru că aceasta este siguranța voastră” („Temperanță”, p. 198). Înțelepți sunt tinerii care, la fel ca Daniel, își propun în inimă să nu se spurce cu vinul pe care îl beau alții. Înțelepți sunt cei care fac un jurământ solemn ca „să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare” (Numeri 6:3). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea I.))