[luni, 9 mai]

Ruben era cel mai în vârstă fiu și conducătorul fraților lui. El nu ar fi trebuit niciodată să tacă și să-i lase pe Levi și pe Simeon să-și amestece frații în acel plan nebunesc de a-l ucide pe Iosif și de a-i arunca trupul într-o groapă. Ruben ar fi trebuit de-îndată și într-un mod ferm să se opună întregului plan. În loc de aceasta, el a încercat o strategie duplicitară, prin care a crezut că va putea și să-și păstreze relația cu frații lui, și să îl salveze pe Iosif.

„Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: ‘Să nu-i luăm viața’! Ruben le-a zis: ‘Să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el’. Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său” (Geneza 37:21,22).

Apoi, îngrijorat că va ceda presiunii de grup, Ruben și-a părăsit frații. Însă planul lui a eșuat, deoarece, în timp ce era plecat, ceilalți frați l-au vândut pe Iosif unor negustori ismailiți. Ceva mai târziu, „Ruben s-a întors la groapă” ca să-l salveze pe Iosif, dar „Iosif nu mai era în groapă”. Ruben „și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: ‘Băiatul nu mai este! Ce mă voi face eu?’ ” (Geneza 37:29,30).

Cedând presiunii celorlalți, s-a alăturat fraților lui și și-a înșelat tatăl. Întreaga experiență l-a făcut pe Ruben să trăiască aproape două decenii de vinovăție și de remușcare. Pe bună dreptate, Iacov i-a descris caracterul astfel: „Năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea” (Geneza 49:4).

Solomon ne dă singurul sfat sigur de urmat într-o astfel de situație. „Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei” (Proverbele 1:10).

Chiar dacă am fost prinși în capcana compromisului, nu trebuie să continuăm pe calea vinovăției și a remușcării. Prin puterea lui Dumnezeu, ne putem schimba calea chiar acolo unde ne aflăm. Ioas, tatăl lui Ghedeon, este un bun exemplu al acestui adevăr.

Ioas locuia în Ofra în perioada timpurie a judecătorilor, într-un timp de apostazie generală. Familia lui se închina la Baal și suferiseră mult din cauza prădătorilor care îi jefuiau pe israeliți, ca urmare a neascultării lor de Dumnezeu. „Despre curajoșii lui fii se spunea: ‘Fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat’ (Jud. 8:18). Toți, cu excepția unuia singur, căzuseră în lupta cu madianiții, iar numele acestuia [Ghedeon] ajunsese un prilej de groază pentru năvălitori” („Patriarhi și profeți”, p. 546).

Eroii lui Dumnezeu sunt reformatori și ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Într-o noapte, Ghedeon a distrus altarul și idolul tatălui lui, înlocuindu-le cu un altar înălțat lui Iehova. Acțiunea lui Ghedeon a fost descoperită în dimineața următoare, când locuitorii cetății s-au adunat ca să se închine. Furioși din cauza pierderii idolului lor, „atunci, oamenii din cetate au zis lui Ioas: ‘Scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui’ ” (Judecătorii 6:30).

Ioas, la fel ca Galion, nu a încercat să ajungă la un compromis cu gloata sau să o potolească. Fără nicio ezitare, „Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui: ‘Oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este un dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul’ ” (Judecătorii 6:31). (Vezi Deuteronomul 13:6-11.) În urma acestui răspuns hotărât, „gândul de a-l ucide pe Ghedeon a fost lăsat la o parte, iar când el a dat semnalul de război, bărbații din Ofra au fost printre primii care s-au adunat sub steagul lui” („Patriarhi și profeți”, p. 548).

Când este vorba despre presiunea de grup, ești un lider sau un discipol? Ești ca Ruben și Pilat sau ca Galion și Ioas?

(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. De ce indecizia lui Pilat i-a adus dispreț?
 2. Pilat a încercat de câteva ori să-L elibereze pe Isus. De ce eforturile lui nu-l fac nevinovat?

 1. Porunca a opta interzice războaiele de cucerire și jefuire (Exodul 20:15; Patriarhi și profeți, p. 309). Folosindu-se de procentul majoritar al germanilor din populația țării, Adolf Hitler a anexat Austria, în 1938, și a cerut și anexarea unor teritorii din Cehoslovacia. Având în vedere că cererile lui Hitler erau
  încălcări flagrante ale Legii lui Dumnezeu, ale propriilor tratate ale Germaniei și ale legilor internaționale, ce sfat le-ai fi dat politicienilor francezi și britanici care „negociau” cu Hitler?
  Neville Chamberlain a pregătit un nou tratat, care să-l potolească pe Hitler, satisfăcându-i o mare parte din pretenții. Încântat, Chamberlain a anunțat tratatul ca fiind unul al „păcii momentului”, iar Hitler a apărut pe coperta revistei Time ca „omul anului”. Ținând cont de experiența lui Pilat cu compromisul și cu satisfacerea unor cerințe greșite, cât de bine te-ai aștepta să funcționeze pentru tine compromisul?
 2. Citește „Patriarhi și profeți”, pp. 575-580. Ce efect are asupra copiilor lipsa de hotărâre a părinților?

SECȚIUNEA II

 1. Cine ai prefera să îți fie judecător, Pilat sau Galion? De ce?
 2. Ce efect are asupra copiilor caracterul hotărât al părinților? Geneza 18:19; Proverbele 22:6
 1. Aplică ce ai învățat despre presiunea de grup și explică de ce rezistența fermă, imediată și decisivă în fața ispitei (în loc să te joci cu ea) te va ajuta să învingi păcatul.

SECȚIUNEA III

 1. În ce fel planul lui Ruben de a-l băga pe Iosif într-o groapă este similar cu planul lui Pilat de a pune ca Isus să fie bătut și apoi eliberat?
 2. În ce ispite specifice ai putea da dovadă de mai multă hotărâre, asemenea lui Galion și lui Ioas?