[joi, 28 aprilie] Întrebări de reflecție

  1. Cum ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu? De ce?
  2. Ce vei face prin harul lui Hristos?

  1. Cum putem fi capabili să vedem caracterul ofensiv al păcatului, al egoismului și al împietririi inimii?

  1. Ce lucruri sunt lovite sau tăiate în atelierul lui Dumnezeu?

  1. Este ușor să te plângi când se întâmplă acest lucru, pentru că doare! Dar care este rezultatul binecuvântat al acestei lucrări?

  1. Cum Îl putem tăgădui pe Isus, Cel care îndepărtează păcatele lumii?

Când anume nu suntem martorii puterii lui Isus în fața lumii ?


  1. Hristos este modelul nostru. Descrie câteva aspecte ale caracterului Său.

  1. Scrie câteva moduri în care viața voastră ar putea copia mai îndeaproape viața lui Isus