[luni, 18 aprilie]

SECȚIUNEA III


În loc să arătăm interes doar pentru câțiva prieteni, vrem dragostea lui Isus, care ne dă un interes lipsit de egoism față de toată lumea. Aceasta ne face calzi și înțelegători, iar astfel, de fapt, dragostea noastră pentru oameni crește. Bineînțeles, atunci când înăbușim exprimarea iubirii și a aprecierii, dragostea noastră pentru ceilalți scade.

Nu-i de mirare că trebuie să încurajăm exprimarea iubirii față de Dumnezeu și a unuia față de celălalt. „Motivul pentru care în lume sunt așa de mulți bărbați și femei cu inima împietrită este că adevărata afecțiune a fost privită ca slăbiciune și a fost descurajată și reprimată” („Viața lui Iisus”, p. 516).

Pentru a fi buni prieteni, trebuie să exprimăm dragostea prin cuvinte, priviri și acțiuni blânde. Se aplică același principiu în prietenia noastră cu Dumnezeu? Să privim la abundența cu care Și-a exprimat Dumnezeu iubirea față de noi! Nu ar aprecia El expresia iubirii noastre, în schimb? Cu siguranță! Tu Îi spui lui Dumnezeu cât de mult Îl iubești?

În timp ce Isus era în lume, despărțit de prietenii Săi cerești, S-a simțit foarte singur și neapreciat. Cei mai mulți oameni au refuzat darul prețios al mântuirii pe care El l-a oferit. Nici măcar cei care Îl iubeau cu adevărat, precum cei unsprezece ucenici, nu și-au exprimat recunoștința cum ar fi putut să o facă. Ei au eșuat să facă multe lucruri care L-ar fi bucurat. Maria, însă, care I-a uns picioarele lui Isus cu un parfum scump și și-a exprimat liber afecțiunea profundă și pură pentru El, a slujit inimii Lui într-un fel cum nu a mai făcut-o nimeni altcineva.

„Lucrarea Mariei era tocmai învățătura de care aveau nevoie ucenicii pentru a înțelege că exprimarea iubirii lor față de El I-ar fi plăcut lui Hristos…. Dar sunt puțini cei care apreciază ce înseamnă Hristos pentru ei. Dacă ar aprecia, s-ar da pe față iubirea cea mare a Mariei… Nimic nu ar fi socotit ca fiind prea prețios spre a fi dat pentru Hristos, nicio lepădare de sine, niciun sacrificiu de sine nu ar fi prea mare pentru a fi suportat pentru Numele Lui” (Idem., p. 565).

Expresia iubirii noastre față de Dumnezeu va include mai mult decât să declarăm că-L iubim. Noi ne arătăm dragostea ascultând de legea Sa. El a spus: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15). Apostolul Ioan spune: „Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul” (1 Ioan 3:18). De asemenea, ne arătăm dragostea față de Dumnezeu împrietenindu-ne cu oamenii și ajutându-i pe cei pe care El a venit să-i salveze. (Vezi Matei 25:40.)

Una dintre cele mai bune metode de a ne arăta dragostea pentru Dumnezeu este să stăm neclintiți de partea dreptății. Făcând astfel, ne influențăm prietenii să-I rămână loiali lui Hristos. Asta a făcut și Daniel pentru prietenii lui. „Daniel… a exercitat o puternică influență asupra celorlalți trei, care îl priveau ca pe un lider. Dacă el ar fi eșuat în a rămâne neclintit de partea dreptății, dacă ar fi dovedit îngăduință de sine, prietenii lui ar fi eșuat și ei” („Manuscript Releases”, vol. 4, p. 129).

Prietenii sunt importanți, dar cea mai apropiată prietenie omenească nu poate suplini complet nevoile inimii umane. Prietenii ne vor dezamăgi, dar Dumnezeu nu ne va dezamăgi niciodată. „Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, și frunzișul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod” (Ieremia 17:7,8).

A ne încrede astfel în Domnul și a-i încuraja și pe alții să se încreadă în El exemplifică, în mare măsură, conceptul de a fi buni prieteni atât cu oamenii, cât și cu singurul Prieten Adevărat pe care L-a cunoscut lumea vreodată.

(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Este Dumnezeu prietenul tău?_____ Conform primului paragraf al acestei secțiuni, care sunt cele trei lucruri pe care le împărtășește un prieten apropiat?
    Care sunt atitudinile, valorile și preocupările lui Dumnezeu? Exodul 34:6,7; Mica 6:8; 1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9


Fii sincer: Împărtășești cu Dumnezeu aceste trei lucruri?
Dacă nu, cum ar putea atitudinile, valorile și preocupările lui Dumnezeu să devină și ale tale? 2 Corinteni 3:18


SECȚIUNEA II

  1. Găsește câteva versete din Biblie care descriu unele căi practice și concrete prin care Dumnezeu Și-a arătat dragostea față de noi.


  1. Citește Viața lui Iisus, p. 560, paragraful care începe cu „Mulți sunt…” Scrie câteva moduri practice și concrete prin care poți arăta dragoste față de unii oameni din jurul tău cât timp mai sunt în viață.

SECȚIUNEA III

  1. Cum Se simte Isus când ne arătăm dragostea față de El? „Viața lui Iisus”, pp. 559-565

  1. Scrie câteva moduri practice și concrete prin care îți poți arăta dragostea față de Dumnezeu. 1 Ioan 4:16-18; 5:3; Matei 25:31-46