[sâmbătă, 16 aprilie] Cum să fii un bun prieten – partea 2

SECȚIUNEA I
În lecțiile anterioare, am luat în considerare câteva puncte importante despre ce înseamnă prietenia. Prietenii apropiați împărtășesc atitudini, valori și preocupări similare. Comunicarea și timpul petrecut împreună aprofundează prietenia atunci când există încredere, respect, loialitate, cinste și sprijin pentru celălalt.

Dar nicio prietenie nu este atât de importantă și de profundă ca prietenia cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu are prieteni. Dumnezeu ne-a făcut ca să fim prietenii Lui.

Despre Avraam stă scris că „a fost numit prietenul lui Dumnezeu” (Iacov 2:23). Biblia ne spune cum ne putem regăsi pe lista prieteniei lui Dumnezeu. „Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu” (Ioan 15:14). Avraam a fost prietenul lui Dumnezeu deoarece a înfăptuit ce spunea Cuvântul lui Dumnezeu și a ascultat de poruncile lui Dumnezeu.

Satana încearcă să portretizeze ascultarea de Dumnezeu ca fiind calea spre o sclavie servilă, dar Isus arată că, de fapt, este calea liberă spre prietenia cu Dumnezeu.

Este important și contextul declarației lui Isus. „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:13-15).

Isus le-a reamintit ucenicilor Săi că El este Domnul tuturor, deși, mai devreme în seara aceea, El le spălase picioarele. Îngerii din cer Îl slujesc cu bucurie. De asemenea, ucenicii au răspuns chemării Lui și L-au urmat. Însă Isus nu caută niște roboți, care se supun mecanic și fără să gândească. El caută oameni care să Îl asculte cu înțelegere și cu dragoste.

Avraam a avut un slujitor care îi era prieten. El era atât de apropiat de Eliezer, încât i-a încredințat misiunea de a-i alege o soție fiului său, Isaac! (Vezi Geneza 24). Prietenia lui Avraam cu Eliezer ne ajută să vedem un aspect important a ceea ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu, precum și să înțelegem cum putem fi apropiați de cineva și totuși să privim acea persoană ca pe o autoritate.

Isus nu le-a dat doar porunci ucenicilor Săi, ci le-a împărtășit și planurile și obiectivele Sale. La fel a făcut și cu Avraam. El i-a spus: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?” (Geneza 18:17). Din conversația dintre Avraam și Isus despre distrugerea Sodomei reiese că amândoi aveau aceeași dragoste pentru viețile oamenilor. Nici nu-i de mirare că erau prieteni!

La fel ca într-o căsătorie, prietenia cu Dumnezeu este o relație exclusivă. Nu putem fi prieteni cu Dumnezeu în timp ce suntem prieteni cu lumea. „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona” (Matei 6:24). (Vezi, de asemenea, Iacov 4:4; 2 Corinteni 6:14-18.)

Vrei să fii prietenul și slujitorul lui Dumnezeu? Caută, atunci, să-L cunoști, studiind cu grijă sfaturile inspirate pe care ni le-a dat. Lasă-ți inima cucerită de caracterul Său atrăgător! Familiarizează-te profund cu planurile și cu scopurile Sale și lucrează împreună cu El pentru a îndeplini aceste obiective. Vei deveni cel mai special slujitor – un slujitor care este și prieten.

(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea I.)