[luni, 28 martie]

SECȚIUNEA III


A ne cinsti părinții nu înseamnă niciodată să îi urmăm în păcat. Cât de bine ar fi fost pentru Iacov, dacă nu ar fi urmat sfatul mamei sale de a-l înșela pe tatăl său, Isaac!

Spre deosebire de Iacov, copiii lui Core au făcut alegerea corectă. Deși nu putem fi siguri că tradiția evreiască este corectă, aceasta susținea că, înainte de a avea loc exodul, Core fusese trezorierul faraonului și că avusese o mare avere în Egipt. Desigur că, dacă este lucru este adevărat, probabil Core lăsase cea mai parte din avere în Egipt, atunci când plecase împreună cu ceilalți israeliți.

Asemenea vărului său primar Moise, Core era strănepotul lui Iacov. Era un lider cu influență printre israeliți. Core „a avut privilegiul de a fi martor la multe manifestări ale puterii și măreției lui Dumnezeu ”, fiind unul dintre cei 70 „care au urcat cu Moise pe munte și au văzut manifestarea gloriei divine” („Patriarhi și profeți”, p. 396). La vremea aceea, Core L-a văzut „pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui.” El L-a văzut pe Dumnezeu, și totuși a mâncat și a băut. (Exodul 24:10,11). Core se pare că a fost între cei 70 care au primit revărsarea Duhului Sfânt și care au profetizat (vezi Numeri 11:25). Tradiția iudaică spune că el l-a văzut în viziune pe profetul Samuel printre descendenții săi și a profetizat despre acest lucru.

Copiii lui Core trebuie să fi fost mândri de realizările tatălui lor. Dar, din păcate, viața spirituală a lui Core a luat o turnură greșită. Atunci când Dumnezeu nu l-a ales pentru o slujbă de conducere pe care și-o dorea, Core a dat vina pe Moise și a ajuns să-i respingă autoritatea. Cu timpul, Core a început să acționeze pentru a răsturna ordinea pe care Dumnezeu o stabilise pentru Israel.

Răscoala lui Core i-a pus pe copiii săi într-o încurcătură groaznică. Tatăl lor pretindea că Îl urmează pe Dumnezeu. Știau că el fusese onorat de Dumnezeu. Oare să asculte de Moise, pe care Dumnezeu îl numise conducător al lui Israel, și să respingă pretențiile propriului tată? Sau să-și urmeze tatăl și să respingă autoritatea lui Moise?

Copiii lui Core L-au ascultat pe Dumnezeu, deși acest lucru a însemnat să nu asculte de tatăl lor pământesc. Când Moise le-a spus israeliților: „Dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram!” (Numeri 16:24), copiii lui Core au ascultat. S-au despărțit de propriii părinți. Acest lucru le-a salvat viața. Atunci „pământul și-a deschis gura și i-a înghițit” pe Core și pe adepții lui, dar „fiii lui Core n-au murit” (Numeri 26:10,11).

Când părinții se îndepărtează de adevăr, copiii îi cinstesc cel mai bine așa cum l-au cinstit și copiii lui Core pe tatăl lor – rămânând credincioși adevărului. Atunci când Îl cinstim pe Dumnezeu trăind o viață de supunere față de El, ne onorăm și familia. Asta au făcut și descendenții lui Core. Profetul Samuel și „fiii lui Core” care au scris unii dintre psalmi erau descendenți direcți ai acestui om rău, dar nu i-au copiat păcatele.

Ezechiel îl încurajează pe copilul „care vede toate păcatele tatălui său.., dar nu le face… acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit” (Ezechiel 18:14-17).

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. 1. Lecția spune că secretul bisericilor puternice sunt familiile puternice. De ce?

 1. Să mergem mai departe cu această idee. Familiile sunt formate din indivizi. Care este, atunci, secretul unei familii puternice? Gândește-te la propria familie. Ce ai putea să faci pentru ca ea să devină mai puternică?

 1. Uneori este ușor să-ți asculți părinții. Când ți se pare totuși greu să îi asculți?
  Dacă îi asculți doar o parte din timp, este mai bine decât dacă nu-i asculți deloc?
  În ce fel răspunde la întrebarea aceasta istoria din 1 Samuel 15:1-23?

 1. Fă o listă cu diferite modalități prin care îți poți cinsti părinții.

SECȚIUNEA II

 1. Fie că părinții sunt sau nu prezenți în viața ta acum, cu siguranță există alte persoane cu autoritate cu care intri în contact. Printre acestea se numără persoane din conducerea țării, din școală sau din biserică. Numește câteva dintre astfel de persoane și spune cum ai putea să le cinstești în mod
  corespunzător. Vezi Romani 13:1-7.

SECȚIUNEA III

 1. Cum poți cinsti un părinte rău și rebel, care vrea să i te alături în activități păcătoase?

 1. Gândește-te la unul sau mai multe exemple din Biblie despre copii care au ales să facă ceea ce era corect decât să urmeze exemplul unui părinte care
  păcătuia.