[luni, 21 martie]

SECȚIUNEA III


Isus i-a spus lui Nicodim că omul trebuie să fie schimbat în mod miraculos de Duhul Sfânt înainte să intre în Împărăția lui Dumnezeu. El i-a explicat cum putea nașterea din nou să fie misterioasă, și totuși evidentă, în același timp. Așa cum vântul este observat doar datorită efectelor pe care le produce, la fel și schimbarea inimii este observată prin schimbările din viață.

Unul din lucrurile pe care le-a spus Isus lui Nicodim a ajuns să fie cel mai bine cunoscut verset din întreaga Biblie. Iată-l mai jos, în contextul său: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:16,17).

Dacă ar întreba cineva: „Ce înseamnă că Dumnezeu a dat pe singurul Lui Fiu?”, ar găsi răspunsul ilustrat în versetele anterioare. Acolo, Isus a făcut lumină asupra unei povești foarte interesante din Vechiul Testament. „Și , după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:14,15).

În această istorie, israeliții mureau pentru că fuseseră mușcați de șerpi veninoși. Dumnezeu l-a instruit pe Moise să ridice un șarpe de bronz pe un stâlp. Cei care priveau la acesta erau vindecați în mod miraculos. (Vezi Numeri 21:5-9.)

Isus i-a arătat lui Nicodim care era învățătura acestei istorii. Isus avea să fie și el înălțat pe cruce, iar fiecare păcătos care credea în vestea cea bună putea privi la Isus pe cruce; acolo avea să găsească vindecare pentru boala păcatului.

„Mulți israeliți nu vedeau niciun ajutor în mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru ei. Morții și muribunzii zăceau de jur-împrejurul lor și toți știau că, fără ajutor ceresc, pieirea era sigură; dar ei au continuat să se plângă de rănile, de durerile și de iminența morții, până li s-a dus puterea, iar ochii li s-au împăienjenit, cu toate că ar fi putut să fie vindecați într-o clipă. Dacă suntem conștienți de trebuințele noastre, nu trebuie să ne irosim puterile plângându-ne de ele. Dacă ne dăm seama de starea noastră deznădăjduită fără Domnul Hristos, nu trebuie să cedăm descurajării, ci să ne încredem în meritele unui Mântuitor răstignit și înviat. Privește și trăiește! Domnul Isus Și-a dat cuvântul. El îi va mântui pe toți câți vin la El. Chiar dacă milioane de suflete care au nevoie să fie vindecate vor respinge mila Sa, niciunul dintre cei care se încred în meritele Sale nu va fi lăsat să piară” (Patriarhi și profeți, p. 420).

Isus avea mai multe de spus lui Nicodim. Dar aceasta era ideea principală. Singura cale pentru a trăi este să crezi tot ceea ce a spus Dumnezeu despre Isus. Oamenii trebuie să privească la Mielul lui Dumnezeu. Lucrurile nu s-au schimbat. Așa cum Isus a fost dispus să se întâlnească cu Nicodim în privat, la fel Își dorește să se întâlnească și cu noi. Și la fel cum l-a avertizat pe acesta despre nevoia lui de a se naște din nou, așa ne avertizează și pe noi.

Și la fel ca în povestea lui Moise, dacă încetăm să ne plângem de păcatele noastre și dacă vom beneficia în cele din urmă de tratament, vom fi vindecați. Privind, vom fi schimbați. „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. De ce este greu pentru oamenii bogați să ajungă în cer?
  Dacă familia voastră nu este bogată, de ce este acest lucru un avantaj pentru voi? Proverbele 30:8,9

 1. De ce i-a cerut Isus tânărului conducător să facă un sacrificiu așa de greu?

Ce trebuie să facem înainte să devenim urmașii lui Isus? Matei 16:24-26; Galateni 2:20; 5:24


 1. Nicodim se bucura de avantaje sociale, religioase și politice. Cum de aceste lucruri făceau să-i fie mai dificil să fie un urmaș pe față al lui Isus?

Secțiunea II

 1. Cu cine locuiește Dumnezeu și ce face El pentru poporul Său? Isaia 57:15

 1. De ce a început Isus conversația declarând un adevăr care l-a făcut pe Nicodim să se simtă ciudat?
 2. De ce s-a simțit deranjat Nicodim când Isus i-a spus că trebuie să se nască din nou?

 1. De ce trebuie să ne naștem din nou? Este mântuirea un dar ce poate fi moștenit de la părinții voștri?

Secțiunea III

 1. Citiți Patriarhi și profeți, pp. 428–432 și răspundeți la următoarele întrebări.
  De ce nu ar trebui să ne irosim toate puterile plângând din cauza păcatelor noastre?
  Care este condiția simplă ca să primim mântuirea?
  De ce mulți oameni refuză să privească la Isus în credință, chiar dacă văd ce a făcut Isus pentru alții?

Studiu suplimentar: Viața lui Iisus, pp. 167–177; Calea către Hristos, pp. 17–22