[sâmbătă, 12 martie] Convingerea conștiinței

SECȚIUNEA I


De ce la testul final oamenii vor accepta semnul fiarei? Unii vor fi atât de amăgiți încât vor crede că, de fapt, această doctrină falsă este cu adevărat adevărul. Totuși, Biblia arată că pentru alții, închinarea nu va fi în întregime voluntară. Aceștia vor răspunde amenințărilor și vor încerca să evite ridiculizarea, amenzile, închisoarea și chiar moartea.

„Și a făcut ca toți – mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei” (Apocalipsa 13:16,17).

Acesta nu este un stil nou în teatrul de operațiuni al lui Satana și al slujitorilor lui. Satana constrânge. El terorizează. „Mijlocul la care recurge în mod constant Satana – pentru a dobândi controlul asupra celor pe care nu-i poate amăgi – este constrângerea prin acte de cruzime. El se străduiește să domine conștiința și să-și asigure închinarea prin frică și forță” („Tragedia veacurilor”, p. 608).

Cei care persecută recunosc că sunt urmașii lui Satana. „Sub pretenția râvnei pentru neprihănire, oamenii se asociază cu îngerii răi ca să aducă suferință asupra semenilor lor, pentru a-i converti la ideile lor religioase, dar Hristos Se arată totdeauna plin de îndurare, căutând totdeauna să câștige inimile oamenilor prin descoperirea iubirii Sale” („Viața lui Iisus”, p. 547).

Isus a avertizat biserica din Smirna: „Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că Diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții” (Apocalipsa 2:10).

Dumnezeu guvernează într-un mod total diferit. Spre deosebire de Diavol, El nu caută să manipuleze oamenii. El vrea ca aceștia să fie liberi să gândească și să aleagă. „Dumnezeu nu forțează conștiința; El nu folosește tortura fizică pentru a-i obliga pe oameni să respecte legea Sa. Astfel de lucrări se fac la ordinul lui Satana… Dumnezeu însă se ocupă de oameni după un plan diferit. El îi va da păcătosului dovezi suficiente pentru a-i convinge conștiința, iar apoi, dacă de bunăvoie acceptă invitația lui Isus, va primi Duhul lui Dumnezeu” (The Youth’s Instructor, 17 august 1893).

În această lecție, vom studia mesajul celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14. Observați cum descrie eforturile coercitive ale Babilonului de a forța oamenii din toate națiunile să nu se supună lui Dumnezeu. „Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: «A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!»” (Apocalipsa 14:8).

Veți fi capabili să rezistați presiunii care îi face pe atât de mulți să se conformeze? Dacă vreți să rezistați în acea vreme, va trebui să învățați cum să-i rezistați Diavolului acum.