[luni, 7 martie]

SECȚIUNEA III


Dacă ați fi trăit în vremurile sanctuarului iudaic, nu ați fi văzut niciodată capacul ispășirii. Chiar dacă ați fi fost un levit în slujbă la Templu, nu ați fi privit niciodată la chivotul legământului. Dar ați fi știut totul despre acesta, vi l-ați fi imaginat adesea. Tot ce se întâmpla la Templu v-ar fi îndreptat mintea în acea direcție.

Doar o singură persoană – marele-preot – avea voie să vadă capacul ispășirii, și până și el putea să o facă doar o dată pe an, în Ziua Ispășirii. În această zi specială, se întâmplau câteva lucruri importante; iată însă ce se întâmpla în Sfânta Sfintelor:

„Să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit; să stropească din sânge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. Să înjunghie țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii” (Leviticul 16:14,15).

Acest sânge, bineînțeles, reprezenta sângele lui Isus, care avea să moară într-o zi pentru păcatele întregii lumi. Stropirea cu sânge spunea ceva. Nu era ca sângele lui Abel, care vorbea despre vina lui Cain. Nu. Spunea ceva mai mult de atât: „Ci v-ați apropiat… de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel” (Evrei 12:22-24).

Deci ce spunea? Că Dumnezeu este plin de milă. Că ne iubește atât de mult încât L-a trimis pe singurul Său Fiu, Isus, să-și dea viața pentru păcatele noastre și pentru păcatele oricui din întreaga lume, astfel încât să putem alege viața veșnică.
Până și amplasarea capacului ispășirii spunea același lucru, acesta ocupând locul dintre Dumnezeu și Legea lui Dumnezeu. Vă amintiți că prezența vizibilă a lui Dumnezeu se manifesta deasupra capacului ispășirii, în timp ce Cele Zece Porunci se aflau în chivot, sub capacul ispășirii.

„Să pui capacul ispășirii pe chivot, și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo Mă voi întâlni cu tine; și, de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel” (Exodul 25:21,22).

Bineînțeles, Dumnezeu nu poate schimba Legea Sa cea sfântă. Acest lucru este imposibil. Legea spune însă că toți cei care au păcătuit trebuie să moară, iar Dumnezeu „dorește ca niciunul să nu piară” (2 Petru 3:9).

Astfel, mila lui Dumnezeu a găsit o cale să ne salveze. Dumnezeu Însuși, în persoana Fiului Său, Isus, avea să vină pe pământ să moară pentru păcatele noastre, astfel ca noi să fim salvați. În felul acesta, Legea lui Dumnezeu rămâne neschimbată, iar în același timp Dumnezeu, plin de milă, ne-a oferit o cale să fim salvați.

Gândiți-vă la capacul ispășirii în timpul momentelor de devoțiune. Gândiți-vă cum păcatele voastre sunt un obstacol între voi și Dumnezeu (vezi Isaia 59:2). Cum putem atunci să ne întâlnim cu un Dumnezeu sfânt? Acesta este motivul pentru care apare deasupra capacului ispășirii. El vrea să fie plin de milă față de nelegiuirile noastre. „Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor” (Evrei 8:12). „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său” (Efeseni 1:7).

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

  1. „Primim fără încetare harul lui Dumnezeu.” Enumeră câteva binecuvântări pline de milă pe care le experimentezi chiar acum.
  2. Enumeră câteva istorii din Biblie care vorbesc despre judecățile lui Dumnezeu și felul în care se amestecă cu mila.

  1. Unele dintre judecățile lui Dumnezeu nu sunt amestecate cu milă. Explicați cum, într-un context mai larg, sunt totuși pline de milă.
  2. Citiți Psalmul 103 și meditați la diversele moduri prin care Dumnezeu Își manifestă mila.

Secțiunea II

  1. Este bine să fim interesați de diverse subiecte. Dar ce ne spune interesul pe care îl arată îngerii cu privire la mila lui Dumnezeu despre importanța acestui subiect în relație cu altele?

  1. Cuvântul grec pentru „capacul ispășirii” în Evrei 9:5 este tradus prin „jertfă de ispășire” în Romani 3:25. Citiți cu atenție Romani 3:23-26 și scrieți ce ați învățat despre importanța milei în jertfa lui Isus pentru noi.

Secțiunea III

Care este semnificația locului capacului ispășirii?


  1. Folosind concordanța sau un program de căutare în Biblie, căutați cuvântul „milă”. Citiți câteva versete și scrieți câteva lucruri pe care le-ați învățat despre mila lui Dumnezeu.


Studiu suplimentar: „Cugetări de pe Muntele Fericirilor”, pp. 21–24 ; „Christ’s Object Lessons”, pp. 243–251.