[luni, 14 februarie]

SECȚIUNEA III

Vă amintiți cu câtă căldură a fost primit fiul rătăcitor de tatăl lui? Această parabolă emoționantă ne ajută să ne imaginăm cum îl va primi Dumnezeu pe fiecare păcătos care vine la El. Mântuitorul nostru nu a sacrificat atât de mult doar ca să întoarcă spatele unui suflet nenorocit.

Lui Satana însă, îi place să te țină departe de Mântuitorul, înspăimântându-te cu gândul că ai comis păcatul de neiertat și că astfel cazul tău este lipsit de orice șansă. Nu-l asculta. Crede că Isus te iubește și este gata să te ierte.

„Satana îți va spune că ești un păcătos, că nu este nevoie să te rogi și să te pocăiești după ce ai înfăptuit păcatul pe care l-ai făcut; poți însă să-i spui lui Satana că este nevoie, pentru că ești un păcătos și ai nevoie de un mântuitor. Poți să vii la Domnul și să spui: «Iartă-mi păcatul. Îmi pun mâna în mâna ta pentru ajutor; trebuie să primesc iertarea ta sau voi pieri»” („The Review and Herlad”, 11 octombrie 1892).

Când ați păcătuit, puteți să pretindeți împlinirea acestei minunate promisiuni: „Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă” (Psalmii 86:5).

Nu trebuie să credem că, ținând cont că Dumnezeu este atât de pregătit să ierte, nu este nicio problemă dacă nu ne supunem Lui. Satana vrea să ne înșele să credem că putem să ne schimbăm comportamentul păcătos oricând vrem. Dar nu este așa. Ori de câte ori ne agățăm de păcat, ne rănim profund sufletul.

„Prin cultivarea persistentă a răului, desconsiderând în mod voit apelurile iubirii divine, păcătosul își pierde orice plăcere de a face binele, nu mai simte nicio dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a avea o relație cu El, își pierde însăși capacitatea de a primi lumina cerului. Invitația harului continuă să fie plină de dragoste. Lumina strălucește la fel de puternic ca atunci când s-a revărsat pentru prima dată asupra sufletului său, dar glasul ajunge la niște urechi surde, iar lumina atinge niște ochi orbi” („Cugetări de pe Muntele Fericirilor”, pp. 80–81).

Dacă alegeți calea păcatului, Dumnezeu vă va căuta cu invitații la pocăință. Dar acestea vor deveni tot mai puțin distincte, pe măsură ce vă afundați tot mai mult în răzvrătire. Din acest motiv, Isus a spus: „Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric nu știe unde merge” (Ioan 12:35).

De ce să vă agățați, totuși, de păcat? Renunțați acum să păcătuiți și cereți-I lui Dumnezeu să vă înlocuiască inima împietrită cu una nouă. El a promis că o va face. „Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne” (Ezechiel 36:26).

Cum stau lucrurile cu voi? V-a vorbit mult timp Duhul doar ca să vă găsească inima închisă, încuiată și în spatele gratiilor? Căutați-L astăzi, cât timp încă vorbește cu voi. Cereți-I astăzi lui Dumnezeu să vă dea o inimă nouă. Predați-vă astăzi Duhului Sfânt. Acea primă victorie pe care o puteți avea astăzi asupra unui păcat prețuit ar putea să vă solicite mult. Dar odată ce veți obține victoria, data viitoare va fi mai ușor.

„Fiecare rezistență la ispită o face pe următoarea mai ușoară. Fiecare negare de sine o face mai ușoară pe următoarea. Fiecare victorie câștigată pregătește terenul pentru o victorie proaspătă” („Solii către tineret”, p. 94).

Așadar, haideți să avem curaj și, în puterea lui Isus, să progresăm neclintit spre cer zilnic.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

  1. „O primă rezistență la insistența Spiritului Sfânt atrage o alta. Astfel, inima este împietrită, iar conștiința, veștejită” (Solii către tineret, p. 94). De ce fel de acțiuni și atitudini care v-ar face în cele din urmă să comiteți păcatul de neiertat ar trebui să vă păziți în propria viață?


  1. Ce a făcut Felix și nu ar trebui să facem niciodată? Faptele apostolilor: 24:24,25
    Secțiunea II
  2. Cum a comis faraon păcatul de neiertat?

  1. Dumnezeu l-a confruntat pe David prin profetul Natan. Enumerați câteva moduri prin care v-ar putea confrunta cu păcatele voastre.
  2. Scrieți o simplă definiție biblică a păcatului de neiertat.

Cum poți ști că nu ai comis păcatul de neiertat?


Secțiunea III

  1. „Pe de altă parte, fiecare rezistență la ispită o face pe următoarea mai ușoară” (Solii către tineret, p. 94). Ce acțiuni și atitudini ar trebui să încurajați în viața voastră pentru a evita să înfăptuiți vreodată păcatul de neiertat? 2 Corinteni 6:1,2; Evrei 3:7-13; Galateni 6:7,8

  1. Ce va face Isus dacă un păcătos – orice păcătos – vine la El căutând iertare și pace? Isaia 1:18; 55:7; Matei 11:28; Mica 7:7-9,18,19